Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Глобальна та регіональна безпека


Знайдено: 27

18.12.2008 "Східний вимір політики ЄС у контексті національних інтересів України"Сергій Терешко

(“International Review” – “Відносини Україна – ЄС: в пошуку інституційних трансформацій” №2, 2008 р.)
Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Cтаттю присвячено аналізу східного вектору політики Європейського Союзу крізь призму зовнішньополітичних пріоритетів України та у контексті євроінтеграційних прагнень Києва. Основну увагу приділено розгляду головного інструменту “східної політики” ЄС – Європейській політиці сусідства. У статті обґрунтовується невідповідність ЄПС цілям зовнішньої політики України та її не співмірність з потребами реалізації Україною курсу на євроатлантичну інтеграцію. Автором розглядаються можливості перегляду існуючого інституційного формату взаємовідносин України і ЄС та трансформації “східної політики” ЄС у напрямку до більш поглибленого формату “Східного партнерства”, що містив би у собі євроінтеграційні перспективи для України, а також сприяв би політичному й економічному зближенню Києва та Брюсселя.


скачати


26.08.2008 "Діагнози Мюнхена: сум’яття та дефіцит стратегій"Сергій Терешко

Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

( Сайт “Євроатлантична Україна”, лютий 2008 )

Стаття висвітлює й аналізу результати щорічної міжнародної Мюнхенської конференції з питань безпеки. Конференція 2008 року отримала назву “Світ у сум’ятті – Потуги в стані змін – Дефіцит стратегій”, яка чудово вдало проблемність, заплутаність й складність сучасного світового порядку. Мюнхенська конференція не змогла чітко визначити шляхи зміцнення безпеки сучасного світу. Проте, публічна дискусія на високому міжнародному рівні та усвідомлення актуальних глобальних проблем й загроз, є першим кроком у напрямку їх подолання.


скачати


30.06.2008 "Неортодоксальний погляд на Росію"Кісінджер Г.

International Herald Tribune” 01. 07. 2008 - Неофіційний переклад Плахута Є.П.

Згідно з загальноприйнятим поглядом інавгурація Димитра Медведєва у якості президента Російської Федерації розглядається як продовження двох термінів президентства Володимира Путіна, які характеризувались домінуванням Кремля та наступальною зовнішньою політикою.
Візит до Москви, який дав змогу зустрітись з провідними фігурами у політикумі та представниками різних вікових груп у бізнесі й інтелектуальних колах, переконав мене у тому, що це судження занадто спрощене та передчасне.


скачати


30.01.2008 "В очікуванні Бухарестського саміту НАТО"Сергій Терешко

"В очікуванні Бухарестського саміту НАТО"
( Сайт “Євроатлантична Україна”, січень 2008 )
Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Стаття написана напередодні Бухарестського саміту Організації Північно-Атлантичного Договору 2008 року, в якій висвітлюються основні проблемні питання порядку денного майбутньої зустрічі, прогнозуються її рішення. В умовах очікування зустрічі на найвищому рівні держав НАТО аналізуються актуальні політичні процеси в системі трансатлантичних відносин, їх вплив на міжнародну безпеку. Окрему увагу у статті присвячено оцінці потенційного місця й ролі України на саміті у Бухаресті та впливу його рішень на перспективи євроатлантичної інтеграції нашої держави. В статті Бухарестський саміт НАТО оцінюється як “саміт проблем”, зважаючи на масштабність, глобальність й суперечливість питань винесених на його розгляд.


скачати


03.11.2007 "Українсько-російські відносини: зліти та падіння." (К.: Т-во “Знання” України, 2007. – 24с.Парахонський Б.О.

Парахонський Б.О. Завідувач відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

За півтора десятка років свого розвитку українсько-російські відносини були відзначені певними позитивними досягненнями, але й разом з тим виявили ряд суперечностей, які було важко подолати з огляду на їх історичну обумовленість та різницю у геополітичних орієнтаціях обох країн. Тривале перебування українського і російського народів в межах однієї держави обумовило певну спільність історичної долі обох народів, але разом з тим, розвиток процесів усвідомлення власної національної ідентичності врешті решт призвело до формування на уламках російсько-радянської імперії двох незалежних державних утворень, кожна зі своїм розумінням власного геополітичного статусу, історичного минулого та перспектив майбутнього.


скачати


24.10.2007 "Альянс без погонів. Гуманітарна, наукова та освітня складові в теперішній діяльності НАТО та євроатлантичній інтеграції України"Сергій Терешко

Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

У статті розглядаються питання невійськових аспектів діяльності Організації Північно-Атлантичного Договору. Авторами робиться спроба подолати стереотипне уявлення про НАТО як про суто військовий Альянс. В даному матеріалі можна ознайомитися з гуманітарними, науковими та освітніми складовими євроатлантичного партнерства, а також долучення України до згаданих сфер в рамках її партнерства з НАТО. Дана стаття є чи не єдиною роботою в Україні, що наводить переваги євроатлантичної інтеграції нашої держави не у політико-безпековій, а в гуманітарній та цивільній сферах.


скачати


11.10.2007 "Рік минулий для Європейського Союзу: підсумки та оцінки"Сергій Терешко

Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

У статті здійснюється комплексний аналітичний огляд подій, що відбулися в Європейському Союзі протягом 2005 року, виокремлюються основні тенденції, що матимуть вплив на подальший розвиток ЄС, відносини між його членами та перспективи європейської інтеграції України. Автор оцінює причини, глибину та значення тих або інших процесів в ЄС, а також прогнозує можливі варіанти подальшого розвитку ситуації. Особливу увагу у статті приділено кризовим тенденціям у середині ЄС, лініям протистояння серед його членами та основним загрозам для європейської єдності й ідентичності на сучасному етапі.


скачати


09.10.2007 "Хто виграв і хто програв на саміті НАТО в Бухаресті?"Сергій Терешко

Сергій Терешко,                                                                                      головний консультант відділу

                                                                                             глобальної безпеки та європейської інтеграції

Бухарестський саміт НАТО, за яким в Україні стежили напевно уважніше ніж у будь-якій з держав Альянсу, завершився. Завершився, лишивши по собі не менше питань, ніж стояло перед його початком. Проявивши проблеми Північно-Атлантичного альянсу та визначивши його сьогоднішні пріоритети. Найпарадоксальніше те, що не зважаючи на суперечливість результатів саміту, а також помітні розходження у середині НАТО та у відносинах Альянсу з його партнерами, всі учасники саміту заявили про свою задоволеність. Кожна сторона в середині НАТО або інші держави з поза меж Альянсу побачили у результатах бухарестської зустрічі саме свою перемогу.


скачати


24.09.2007 "В поисках новых полюсов" (сайт "Главред", 25.09.2007 року)Віктор Шиманський

Віктор Шиманський, провідний спеціаліст відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Стаття присвячена аналізу сучасних російсько-американських відносин в контексті їх глобальної взаємодії та протистояння на фоні появи у світі нових викликів та загроз. Автор подає нові підходи розуміння сучасного світоустрою, структури та поділу сили та впливу, робить спробу визначити нові полюси глобальної сили у світі. На фоні такого аналізу показується роль та можливості України в сучасних умовах глобальних відносин та взаємних відносин між такими провідними міжнародними гравцями як США та Росія.


скачати


17.09.2007 "РИЗИКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ" (Журнал “Україна-НАТО” №1-2(17-18) 2007р.Парахонський Б.О.

Парахонський Б.О. Завідувач відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Політична, економічна та військова ситуація у світі останнім часом набула якісно нових ознак і продовжує швидко змінюватися. Відбуваються фундаментальні зміни у сфері міжнародної безпеки, пов’язані з активізацією асиметричних загроз, особливо міжнародного тероризму. До загострення політичних, економічних, етнічних, релігійних та інших суперечностей додається нагромадження та неконтрольоване розповсюдження звичайних озброєнь та зброї масового знищення. Посилюється небезпека виникнення нових та реанімація застарілих збройних конфліктів, їх швидка ескалація та втягування до зазначених процесів суміжних держав. У цій ситуації Україна, яка перебуває на стику інтересів глобальних чинників впливу, стає більш вразливою з точки зору зовнішніх загроз.


скачати


 1 2 3
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг