Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Наукові семінари


Знайдено: 4

27.05.2010 СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Національний інститут проблем міжнародної безпеки спільно з Міністерством оборони України, Робочою групою з питань регіональної стабільності в розширеному Чорноморському регіоні Консорціуму оборонних академій та науково-дослідних центрів за програмою "Партнерство заради миру" НАТО та Національним університетом оборони Румунії провели 25-28 травня 2010 року семінар "Структурні елементи ефективного функціонування національної системи кризового менеджменту".

 


28.09.2009 Семінар Програмне управління ресурсами в галузі безпеки


29 вересня 2009 року Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно зі Службою безпеки України, Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Центром міжнародного співробітництва взаємодії з органами державної влади СБ України, Інститутом дослідження проблем державної безпеки, Офісом зв'язку НАТО в Україні провів черговий (другий) семінар із циклу семінарів на тему "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки".

 

 


09.06.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"

10 червня 2009 року Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно зі Службою безпеки України, Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Центром міжнародного співробітництва взаємодії з органами державної влади СБ України, Інститутом дослідження проблем державної безпеки, Офісом зв’язку НАТО в Україні провів семінар на тему “Програмне управління ресурсами в галузі безпеки”.

 


29.01.2002 Семінар з питання "Підвищення якості реформування Збройних Сил України: проблеми та напрями діяльності"

Інформація про семінар з питання "Підвищення якості реформування Збройних Сил України: проблеми та напрями діяльності"

Фото звіт.


Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг