Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Економіка


Знайдено: 13

10.01.2010 Структурні зрушення у світовій економіці та їх вплив на економічну безпеку України за підсумками ІІІ кв. 2009 р.

Протягом січня-вересня 2009 р. у світовій економіці тривала фінансово-економічна криза, але характер її протікання змінювався.

У I кв. 2009 р. продовжувалося падіння економіки, наприклад, сукупний ВВП країн ОЕСР відносно попереднього кварталу зменшився на 2,2%. Зменшилися обсяги світової торгівлі (у I кв. 2009 р. проти І кв. 2008 р. - на 15%) через скорочення попиту і посилення протекціонізму...

29.03.2009 Аналіз стану зовнішньоекономічної безпеки України: основні загрози та пропозиції щодо подолання кризових явищ

У світовій економіці у 2008 р. розгорнулася найглибша після Великої депресії фінансово-економічна криза. Основними причинами її виникнення стали: криза на ринку іпотечних кредитів США (обсяг іпотечних цінних паперів тут зріс до 10-12 трлн. дол. США), зростання обсягу спекулятивних операцій з деривативами (світовий ринок деривативів оцінюється у 600 трлн. дол. США), нестабільність світового валютного ринку, підвищення світових цін на енергоносії і продовольство (за даними Світового банку з 2003 р. до середини 2008 р. світові ціни на нафту зросли на 320%, на продовольство - на 138%). Кредитна криза переросла у глобальну кризу, внаслідок якої банки та інші фінансові інститути втратили значну частину активів, скоротилися обсяги міжбанківського кредитування та кредитування приватного і корпоративного сектору, зменшилися обсяги виробництва і світової торгівлі тощо.

 

30.11.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому півріччі 2008 року."

07.03.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у 2007 році."

01.02.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому кварталі 2008 року."

31.12.2007 "Моніторинг геоекономічних змін та стану економічної безпеки України за 9 міс. 2008 р."

11.04.2007 "Розвиток світової економіки у першому півріччі 2007 року"

02.01.2007 "Розвиток світової економіки у першому кварталі 2007 року"

11.12.2006 "Розвиток світової економіки у січні-вересні 2006 року"

08.03.2006 "Розвиток світової економіки у 2006 році"

 1 2
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг