Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 "Україна і Росія в історичній ретроспективі"


25.10.2008
Т.3 Кульчицький С.В., Парахонський Б.О.

скачати


читайте також:
16.12.2009 УКРАЇНА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
05.04.2009 УКРАЇНА–НАТО: СУЧАСНИЙ СТАН ВІДНОСИН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
25.10.2008 "Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку"
22.07.2008 (колективна монографія) УКРАЇНА ТА РОСІЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА
19.06.2008 УКРАИНА-РОССИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГУМАНИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг