Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"


11.12.2009

11 грудня 2009 року Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно зі Службою безпеки України, Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Центром міжнародного співробітництва взаємодії з органами державної влади СБ України, Інститутом дослідження проблем державної безпеки та Офісом зв'язку НАТО в Україні провів третій семінар у рамках постійного семінару "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки".

У семінарі взяли участь представники органів державної влади, міністерств, наукових установ, Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Офісу зв'язку НАТО в Україні.

Обговорювали питання: Проблеми організації ефективного управління ресурсами у секторі безпеки.

Основна мета семінару полягала в обговоренні різних підходів щодо управління та планування ресурсів у сфері безпеки, обгрунтування ресурсного управління, яка здійснюється на програмній основі, а також впровадження програмного управління ресурсами в секторі безпеки України.

Олександр Бєлов, радник Голови Служби безпеки України, у вступному слові висловив думку, що у 2010-2011 роках в Україні вже по-новому має відбуватися процес планування і управління ресурсами в секторі безпеки. Для обговорення на семінарі підготовлено проект Рекомендацій, розробку підсумкового варіанта яких протрібно завершити у березні-квітні 2010 року. З огляду на те, що у травні Кабінет Міністрів готує бюджетну резолюцію, необхідно вже під час розробки цього документа впровадити підходи програмного менеджменту.

Олександр Власюк, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, відзначив, що для України питання впровадження програмного управління ресурсами у секторі безпеки є дуже важливим. Забезпечення взаємозв'язку між наявними ресурсами, планами реформування сектору безпеки і їхнім використанням - необхідні умови для проведення реформ.

Тодор Тагарєв, асоційований старший науковий співробітник Женевського центру демократичного контролю над збройними силами, з акцентував увагу учасників заходу щодо подальшого опрацювання проекту "Рекомендацій міжнародного семінару щодо управління ресурсами сектору безпеки", який містить загальні принципи менеджменту в секторі безпеки, принципи та особливості організації ефективності управління ресурсами в секторі безпеки, особливості планування бюджетних витрат у галузі безпеки.

Із презентаціями виступили:

Володимир Пилипчук, директор Інституту оперативної діяльності та державної безпеки, - "Суб'єкти програмного управління ресурсами сектору безпеки України";

Анатолій Лобанов, докторант Національної академії оборони України, - "Методологічний підхід до оцінки ефективності суб'єктів забезпечення сектору безпеки";

Володимир Пристромко, доцент кафедри повітряних сил Національної академії оборони України, - "Проблеми формування та вибору вектора політики безпеки України";

Олег Петриченко, головний консультант Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, - "Законодавче забезпечення сектору безпеки: проблеми там перспективи";

Ігор Корж, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, - "Ефективність - головний критерій програмного управління ресурсами у сфері безпеки"

У дискусії взяли участь Володимир Пилипчук, Олександр Бєлов, Тодор Тагарєв, Ігор Корж, Анатолій Лобанов, Анатолій Гуцал та ін.

 
читайте також:
18.12.2009 Круглий стіл “Світовий досвід консолідації суспільства і зміцнення національної безпеки”
16.12.2009 Круглий стіл «Інформаційна прозорість та експертна підтримка прийняття державних рішень»
10.12.2009 Міжнародна конференція з питань реформування системи управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій
04.12.2009 Круглий стіл “Майбутнє безпеки – інформаційні інновації (суспільство, наука та бізнес)”
02.12.2009 Міжнародне експертне засідання з питань обговорення Національного кодексу розвідувальної етики
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг