Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Семінар з питання "Підвищення якості реформування Збройних Сил України: проблеми та напрями діяльності"


29.01.2002

 

30 січня ц.р. на виконання Плану першочергових заходів щодо реалізації завдань, поставлених Президентом України у Заяві від 24 жовтня 2001 року, у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбувся семінар на тему: "Підвищення якості реформування Збройних Сил України: проблеми та напрями діяльності". Його організаторами виступили Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ та Генеральний штаб Збройних Сил України. У роботі семінару взяли участь представники Апарату РНБОУ, Головного управління з питань діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента України, Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Держкомісії з питань ОПК, Мінекономіки, Мінфіну, МЗС, Мін'юсту, Національного інституту стратегічних досліджень, Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова та науково-дослідних установ Збройних Сил України.

З промовою на семінарі виступив перший заступник Секретаря РНБОУ Л.Рожен.

Відбувся плідний обмін думками стосовно питань реформування Збройних Сил України (ЗСУ) у контексті затверджених Президентом України уточнених заходів Державної програми реформування та розвитку ЗСУ на період до 2005 року. Обговорено роль та місце Державної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2010 року у підвищенні якості реформування ЗСУ. Крім того, було проаналізовано існуючі проблеми впровадження в оборонній сфері України демократичного цивільного контролю.

На семінарі також розглядалися питання системи управління оборонними ресурсами та законодавчі акти, які забезпечують виконання державного оборонного замовлення.

Значну увагу було приділено проблемам фінансового забезпечення реалізації Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.

Під час дискусій виступили перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант М.Пальчук, керівник Головного управління Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України В.Терещенко, начальник Управління Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України С.Антоненко, заступник начальника Головного фінансово-економічного управління Міноборони полковник В.Птушко, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Г.Перепеліця та інші.

Підсумки семінару підбив Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України С.Пирожков.
читайте також:
27.05.2010 СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
28.09.2009 Семінар Програмне управління ресурсами в галузі безпеки
09.06.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг