Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


27.05.2010

У семінарі взяли участь представники Апарату Ради національної безпеки і оборони, Міністерства оборони України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства палива та енергетики України Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України, Адміністрації Державної прикордонної служби України.

 

Мета семінару - ознайомити представників структур виконавчої влади України з обов'язками та найбільш ефективними діями, що передбачаються системою національного кризового менеджменту, наголошуючи на гострій необхідності регіонального співробітництва та ролі міжнародних організацій.

 

Завдання семінару:
визначити питання, що потребують найбільшої концентрації зусиль регіональної безпеки та ознайомити учасників із можливими загрозами, ризиками та слабкими місцями в сфері захисту, які можуть мати негативний вплив на Україну;
обговорити ефективність різних систем кризового менеджменту;
проаналізувати систему українського кризового менеджменту та визначити сфери, що потребують покращення;
розглянути роль різних учасників процесу кризового менеджменту, а також їхню взаємодію в рамках заходів регіональноїнаціональної безпеки;
ознайомити учасників семінару з процесом кризового менеджменту НАТО, системою кризового реагування та провести тренінги з цих питань;

 

Семінар проведений у формати чотирьох модулів, що складалися з лекцій, обговорень запропонованих питань та виконання практичних завдань "GBSA 10":

 

1. Основні засади кризового менеджменту.
2. НАТО, регіональний кризовий менеджмент і планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру.
3. Структурні елементи і передова практика різних національних систем управління у кризових ситуаціях.
4. Виконання практичних завдань "GBSA 10".
З лекціями та керівниками виконання практичних завдань "GBSA 10" виступили представники Робочої групи з питань регіональної стабільності в розширеному Чорноморському регіоні Консорціуму оборонних академій та науково-дослідних центрів за програмою "Партнерство заради миру" НАТО та Національного університету оборони Румунії.

 

 
читайте також:
28.09.2009 Семінар Програмне управління ресурсами в галузі безпеки
09.06.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
29.01.2002 Семінар з питання "Підвищення якості реформування Збройних Сил України: проблеми та напрями діяльності"
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг