Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Семінар Програмне управління ресурсами в галузі безпеки


28.09.2009

29 вересня 2009 року Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно зі Службою безпеки України, Женевським центром демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Центром міжнародного співробітництва взаємодії з органами державної влади СБ України, Інститутом дослідження проблем державної безпеки, Офісом зв'язку НАТО в Україні провів черговий (другий) семінар із циклу семінарів на тему "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки".

У заході взяли участь представники органів державної влади, міністерств, наукових установ, Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Офісу зв'язку НАТО в Україні.

Для обговорення було запропоновано наступні питання:

1. Ефективне управління державними організаціями з погляду ресурсного забезпечення.

2. Основні риси ефективного та раціонального управління ресурсами в секторі безпеки.

Основна мета семінару:

покращення розуміння основ програмного управління ресурсами та його зв'язку з іншими процесами планування та управління;

визначення вимог до процесу та системи програмного управління ресурсами, основних гравців та їхньої ролі в системі програмного управління ресурсами;

обговорення досвіду вирішення запропонованих для розгляду на другому семінарі питань на прикладі управління ресурсами в секторі безпеки Нідерландів та Естонії.

Олександр Власюк, директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, у вступному слові відзначив, що наявність ресурсів при проведенні реформи сектору безпеки є основоположним питанням. Забезпечення взаємозв'язку між наявними ресурсами, планами реформування сектору безпеки та їхнім використанням - необхідні умови для проведення реформи. Дуже важливо також, щоб виконавчі й законодавчі органи повністю контролювали витрати у сфері безпеки.

Із презентаціями виступили:

Тодор Тагарєв (асоційований старший науковий співробітник Женевського центру демократичного контролю над збройними силами - DCAF) - "Програми та планування програм як інструменти ефективного управління ресурсами. Вимоги до процесу прийняття рішень щодо розподілу ресурсів"

генерал-майор (у відставці) Йооп ван Рейн (експерт Женевського центру демократичного контролю над збройними силами - DCAF) - "Ефективне та раціональне управління ресурсами у секторі безпеки: приклад Нідерландів";

Арнольд Сінісалу (директор Адміністративно-правового департаменту поліції безпеки Естонії) - "Управління ресурсами у секторі безпеки: приклад Естонії".

У дискусії взяли участь Володимир Пилипчук, Олександр Бєлов, Тодор Тагарєв, Йооп ван Рейн, Ігор Корж, Анатолій Лобанов та ін.

У заключному слові Володимир Пилипчук, директор Інституту оперативної діяльності та державної безпеки, відзначив, що впродовж семінару було запропоновано перші пропозиції для вироблення рекомендацій для українських законодавців. Безумовно, є проблеми щодо конкретної реалізації запропонованих методик ефективного управління ресурсами для різних суб'єктів сектору безпеки. Це завдання досить непросте, це предмет обговорення не одного семінару, і не однієї конференції, особливо з питань розвідки і контррозвідки.

В.Пилипчук запропонував, як варіант на наступному семінарі, що має відбутися наприкінці листопада, надати кожному учаснику заходу певний час для висловлення своєї позиції щодо змісту рекомендацій. Для цього вже є певна база, є чим її наповнювати, вивчено досвід деяких іноземних країн. Ми можемо пропонувати певні пропозиції з тим, щоб на останньому (четвертому) семінарі розглянути певні рекомендації. Це було б логічним і корисним.

Володимир Пилипчук подякував за активну участь у семінарі, за бажання спроектувати досвід деяких іноземних країн на українську дійсність.

 
читайте також:
27.05.2010 СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
09.06.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
29.01.2002 Семінар з питання "Підвищення якості реформування Збройних Сил України: проблеми та напрями діяльності"
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг