Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Структурні зрушення у світовій економіці та їх вплив на економічну безпеку України за підсумками ІІІ кв. 2009 р.


10.01.2010

Показники світової економіки у розрізі країн

Протягом січня-вересня 2009 р. у світовій економіці тривала фінансово-економічна криза, але характер її протікання змінювався.

У I кв. 2009 р. продовжувалося падіння економіки, наприклад, сукупний ВВП країн ОЕСР відносно попереднього кварталу зменшився на 2,2%. Зменшилися обсяги світової торгівлі (у I кв. 2009 р. проти І кв. 2008 р. - на 15%) через скорочення попиту і посилення протекціонізму. Поглиблювалася криза банківського сектору і фондової торгівлі. Викликана кризою інерція зниження ділової активності і зайнятості негативно впливала на рівень споживання. Для боротьби з кризою здійснювалася державна підтримка банківської сфери та окремих галузей шляхом рекапіталізації банків, підтримки попиту споживачів продукції автомобільної галузі і ін.

У II кв. 2009 р. наступила певна стабілізація, а у III кв. - з'явилися ознаки зростання світової економіки (зростання ВВП у III кв. 2009 р. порівняно з II кв. 2008 р. в країнах ОЕСР склало 0,8%). Однак це зростання поки що є повільним і нестійким. Величезні витрати з бюджетів країн на антикризові заходи переносять гостроту кризи у сферу державних фінансів, створюють загрозу інфляції та стрімкого зростання державних боргів.

США

Обсяг ВВП у ІІІ кв. 2009 р. проти ІІІ кв. 2008 р. збільшився на 3,5%. Промислове виробництво збільшилось за липень - на 1,0%, серпень - на 1,2%, вересень - на 0,7%. Підвищився коефіцієнт використання промислових потужностей до 70,5% внаслідок стимулювання державою попиту на продукцію автомобільної галузі. Рівень інфляції у липні 2009 р. у річному вимірі знизився на 2,1%, у серпні - на 1,5%, у вересні - на 1,3%; рівень безробіття підвищився з 9,4% у липні до 9,8% у вересні. Від'ємне сальдо торгового балансу становило 99171 млн. дол. США. Позитивно на економіку впливало зростання видатків федерального уряду (на 7,9%).

Японія

У ІІІ кв. 2009 р. зростали обсяги промислового виробництва (у липні 2009 р. - на 2,1%, у серпні - на 1,8%, у вересні - на 1,4%). Рівень безробіття знизився з 5,7% у липні 2009 р. до 5,3% у вересні. Водночас, спостерігається дефляція (базові споживчі ціни порівняно з аналогічним періодом 2008 р. зменшилися в липні 2009 р. на 2,2%, у серпні - на 2,4%, у вересні - на 2,3%), яка негативно впливає на ділову активність. Позитивне сальдо торговельного балансу у III кв. 2009 р. становило 13,4 млрд. дол. США.

Позитивно на економіку країни вплинуло пожвавлення світового попиту на японську продукцію у ІІІ кв. 2009 р., а також реалізація прийнятого у квітні 2009 р. урядового пакету стимулюючих заходів обсягом 162 млрд. дол.

Європейський Союз

ВВП країн єврозони в ІІІ кв. 2009 р. збільшився на 0,4% проти ІІ кв., у країнах ЄС 27- на 0,2%. Темпи росту ВВП по ЄС були повільнішими, ніж в 16 країнах єврозони, внаслідок триваючого спаду у Естонії (на 2,8%); Угорщини (на 1,8%), Румунії (на 0,7%). У Німеччині і Франції в ІІІ кв. проти II кв. спостерігалося економічне зростання відповідно на 0,7% та 0,3%. Відновленню економічного зростання в цих країнах сприяло збільшення експорту та інвестицій у машинобудування і будівництво. Промислове виробництво у країнах єврозони в місячному вимірі в липні 2009 р. скоротилось на 0,3%; у серпні - зросло на 1,2%, у вересні - на 0,3%. Рівень безробіття у країнах єврозони зріс з 9,5% у липні до 9,7% в вересні 2009 р.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами ЄС - 27 було від'ємним (-19,41 млрд. євро), країн єврозони - позитивним (14,68 млрд. євро).

Російська Федерація

За 9 міс. 2009 р. порівняно з 9 міс. 2008 р. обсяг ВВП зменшився на 10,5%, обсяг промислового виробництва - на 13,5%, інвестиції в основний капітал - на 18,9%, роздрібний товарообіг - на 5,3%. Інфляція у січні-вересні 2009 р. становила 8,1%. Рівень безробіття у III кв. 2009 р. складав 7,8%. Зовнішньоторговельний оборот за 9 міс. 2009 р. порівняно з 9 міс. 2008 р. зменшився на 43,9%.

СНД

ВВП за 9 місяців 2009 р. проти 9 місяців 2008 р. зменшився на 9%, зокрема: у Вірменії - на 18,3%, РФ - на 10,5%, Казахстані - на 3,2%, Білорусі - на 0,3%. Збільшився ВВП: в Узбекистані - на 8%, Азербайджані - на 6,1%, Киргизстані - на 2,9%, Таджикистані - на 2,7%. Промислове виробництво зменшилось на 14%, в т. ч.: в Україні - на 28,4%, Молдові - на 24,3%, Росії - на 13,5%, Киргизстані - на 11,5%, Вірменії - на 11,4%, Таджикистані - на 10%, Білорусі - на 4,5%, Казахстані - на 1%. Збільшилися промислове виробництво лише в Узбекистані - на 9,1% і Азербайджані - на 5%. Інфляція, у середньому по СНД, становила 12%, найбільшою вона була в Україні (16,8%), Білорусі (13,9%), Киргизстані (9,1%), Росії (8,1%), найнижчою - у Молдові (0,2%), Азербайджані (2,1%), Вірменії (2,9%). Інвестиції в основний капітал зменшилися у середньому по СНД - на 18%, зокрема, у Вірменії - на 43,8%, Таджикистані - на 19,5%, Росії - на 18,9%, Азербайджані - на 17,1%. Збільшилися інвестиції в основний капітал: в Узбекистані - на 28,3%, Киргизстані - на 27%, Білорусі - на 14,5%, Казахстані - на 2,2%.

Світові тенденції в зовнішній торгівлі

У січні-вересні 2009 р. відбулося певне зростання світової торгівлі за рахунок стимулюючих заходів податково-бюджетної та грошово-кредитної політики країн. У випадку скорочення цього стимулювання існує ризик різкого зменшення попиту з боку приватного сектору та населення. За оцінкою МВФ та СОТ наприкінці 2009 р. очікується зменшення обсягів світової торгівлі внаслідок перевищення пропозиції над попитом в більшості країн, дефіциту кредитних ресурсів, зростання протекціонізму. Всі ці фактори будуть впливати на світову торгівлю ще протягом 2010-2011рр.

 

Світові тенденції у інноваційній сфері

В умовах кризи розвинуті країни особливу роль приділяють стимулюванню інноваційної діяльності. Зокрема, у Канаді надаються державні гарантії щодо кредитування НДДКР, здійснюється безпосереднє державне фінансування НДДКР. У Японії здійснюється бюджетне субсидування і пільгове кредитування державних корпорацій, дослідницьких центрів, які проводять НДДКР спільно з приватними компаніями, У Німеччині надається фінансова підтримка розвитку довгострокових і ризикових досліджень у ключових сферах науково-технічної і виробничо-господарської діяльності.

У якості непрямих методів регулювання інноваційної діяльності використовують податкові пільги. В Японії встановлено інвестиційну податкову знижку для електронної техніки і устаткування у 5,3%; у Великобританії - для першого року експлуатації нової техніки, технології, матеріалів - у розмірі 50%. У США податкову знижку за збільшення обсягу НДДКР застосовують тоді, коли витрати на НДДКР спрямовані на створення нової продукції чи на розроблення нових технологічних процесів. У Канаді величину пільги збільшують до 30% за умови важкодоступності й економічної нерозвинененості районів, де впроваджуються нововведення.

Тимчасове звільнення від сплати податку на прибуток або часткове його зниження (податкові канікули) діє у Франції для новостворених дрібних та середніх фірм. У перші 5 років їх діяльності ставка податку на прибуток зменшується на 50%. У Великобританії для новостворених інноваційних компаній податок на прибуток знижується з 20% до 1%.

Прискорену амортизацію устаткування розвинені країни застосовують як стимул для оновлення виробничих фондів. Зокрема, у США для задіяного у НДДКР устаткування із строком експлуатації 4-10 років термін амортизації становить 5 років. В Японії систему прискореної амортизації введено для компаній, які застосовують енергозберігаюче устаткування, або таке, що сприяє ефективному використанню ресурсів і не шкодить довкіллю.

Світові тенденції у банківській сфері

США. За січень - вересень 2009 р. у США збанкрутіли 115 банків, тоді як за весь 2008 р. - 25, за 2007 р. - 3. У ІІІ кв. 2009 р. чистий збиток одного з найбільших банку США Bank of America Corp. становив 1 млрд. дол. США. ФРС США здійснює масштабні вливання у фінансовий сектор шляхом викупу казначейських зобов'язань і „токсичних" активів, рекапіталізації провідних банків, надання гарантій під випуск американськими банками нових облігацій і під частину уже сформованого боргу.

ЄС. Великі європейські банки завершили ІІІ кв. 2009 р. зі збитками: чисті збитки швейцарського банку UBS склали 373 млн. євро, Royal Bank of Scotland Group - 1,8 млрд. ф. стерлінгів, німецького Commerzbank AG - 1,05 млрд. євро., голландського банку ABN Amro - 3,66 млрд. євро. За даними Єврокомісії, країни ЄС спрямували на підтримку банків 3 трлн. Євро (25% сумарного ВВП регіону). Близько 300 млрд. євро спрямовано на рекапіталізацію банків, 400 млрд. євро - на спеціальні заходи порятунку банків. Найбільші обсяги банківських гарантій надали Данія, Франція, Іспанія і Нідерланди.

Східна Азія. Чисті збитки Центробанку Японії за І півріччя 2009 фінансового року (квітень - вересень) склали 12,1 млрд. єн (понад 140 млн. дол. США). За аналогічний період 2008 р. його прибутки становили 456,4 млрд. єн (5,3 млрд. дол. США). Банк Японії реалізовує програму викупу акцій компаній з низьким кредитним рейтингом (обмеження на купівлю цінних паперів однієї фінансової установи складає 2,6 млрд. дол. США). Передбачено придбані цінні папери виставити на продаж у 2012 р.

Російська Федерація. У ІІІ кв. 2009 р. 204 банки були збитковими: найбільші збитки показали «УралСиб», «РосБанк», «Абсолютбанк», «Промсвязьбанк». Для підтримки банків урядом та ЦБ РФ здійснюється кредитування комерційних банків без застави, пом'якшено умови їх рефінансування, знижено нормативи обов'язкових резервів банків; з 400 тис. руб. до 700 тис. руб. підвищено страхову суму за банківськими депозитами громадян; Агентством по страхуванню внесків (АСВ) розпочато санацію банківської системи, на оздоровлення таких банків виділено 200 млрд. руб.

Тенденції розвитку світового фондового ринку

США. За січень - вересень 2009 р. відбулося зростання індексів S&P 500, NASDAQ та DJ Industrial відповідно на 13,4%, 30,0% та 7,5%. Зростання фондових індексів США зумовлене поступовим відновленням макроекономічної ситуації (ВВП США зріс у ІІІ кв. 2009 р., у порівняні з ІІІ кв. 2008 р., на 2,8%). Економічне зростання зумовлене зростанням споживчих витрат, збільшенням обсягів експорту та інвестицій у товарно-матеріальні запаси, зростанням державних витрат і вкладень резидентів в основний капітал.

ЄС. Індекси фондових ринків Франції (CAC - 40), Великобританії (FTSE - 100) та Німеччини DAX - 30 за січень - вересень 2009 р. зросли відповідно на 13,3%, 15,8% і 14,1%. Позитивна динаміка фондових індексів країн цього регіону зумовлена відновленням зростання економік країн зони євро у ІІІ кв. 2009 р. на 0,4% у порівнянні з попереднім кварталом.

Східна Азія. У січні - вересні 2009 р. відбулося зростання індексу Nikkei-225 (Японія) на 12,1%, індексу Hang Seng (Гонконг) - на 39,3%. ВВП Японії у ІІІ кв. 2009 р. проти ІІІ кв. 2008 р. зріс на 4,8%, що стало найбільшим квартальним приростом за останні два роки, і пов'язане з відновленням внутрішнього споживчого попиту у країні.

Російська Федерація. Упродовж січня - вересня 2009 р. індекс російського фондового ринку РТС зріс на 100,1% на фоні відновлення зростання світових цін на нафту.

Ринки основних світових валют

Упродовж січня - вересня 2009 р. спостерігалося падіння курсу долара США до євро. На початку дня 2 січня курс євро/долар дорівнював 1,4002, наприкінці дня 30 вересня - 1,4635. Найвище значення курсу зафіксовано 23 вересня (1,4841), найнижче - 18 лютого (1,2512). Зростання курсу євро до долара зумовлене очікуваннями щодо більш швидкого відновлення зростання економіки єврозони у порівнянні з економікою США, зростанням інтересу інвесторів до європейських державних цінних паперів, зниженням привабливості казначейських зобов'язань США.

Спостерігалося падіння курсу долара США до японської єни. На початку дня 2 січня курс долар/єна був на рівні 90,87, наприкінці дня 30 вересня - 89,70. Найбільше значення курсу було 6 квітня - 101,42, найменше - 21 січня - 87,12. Падіння курсу долар/єна відбувалося на фоні недовіри інвесторів до американської валюти через наслідки кризи у секторі іпотечного кредитування у США. Намагаючись уникнути ризиків, вони переводили свої кошти у більш стабільну валюту - єну.

Курс гривні до долара США протягом січня - вересня 2009 р. девальвував на 4% (якщо 1.01.2009 р. офіційний курс долара був на рівні 7,70, то 30.09.2009 р. - 8,01). Девальвація гривні щодо долара США зумовлена скороченням пропозиції валюти на ринку через зменшення надходжень від експорту, а також через затримку валютної виручки експортерами з метою конвертації її за більш вигідним курсом; скороченням інтервенцій НБУ для підтримки курсу гривні; валютними спекуляціями великих комерційних банків; девальваційними очікуваннями юридичних і фізичних осіб.

 

Стан економіки, зовнішньоекономічних відносин

та економічної безпеки України

 

Соціально-економічна ситуація в Україні

На стан економіки та економічної безпеки України впливали наступні негативні фактори: скорочення зовнішнього попиту, погіршення фінансових результатів підприємств, зменшення споживчого та інвестиційного попиту, зниження ділової активності, скорочення купівельної спроможності населення, високий рівень інфляції. Це спричинило зменшення ВВП: у І кв. 2009 р. проти І кв. 2008 р. - на 20,3%, у ІІ кв. проти ІІ кв. 2008 р - на 17,8%, у ІІІ кв. проти ІІІ кв. 2008 р - на 15,9%. Відбулося скорочення виробництва у промисловості (на 28,4%) і будівництві (на 52,4%) (табл. 1). Суттєво зменшилися обсяги у машинобудуванні (на 51,4%), виробництві будівельних матеріалів (43,1%), металургії (на 36,9%). Обмеження банківського кредитування призвело до погіршення фінансових результатів підприємств, які вперше за роки незалежності країни у січні-серпні 2009 р. стали від'ємними і становили - 3092,5 млн. грн.

Таблиця 1

Макроекономічні показники України

Показники

9 міс. 2008

9 міс. 2009

Темп зростання (зменшення) ВВП (до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

106,4*

84,1*

Темп зростання (зменшення) виробництва у промисловості (до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

105,1

71,6

Темп зростання (зменшення) виробництва у сільському господарстві (до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

115,1

103,3

Темп зростання (зменшення) виробництва у будівництві (до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

92,9

47,6

Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібної торгівлі (до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

125,1

83,8

Темп зростання (зменшення) інвестицій в основний капітал (до відповідного періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

104,7

56,3

Процентні ставки банків за кредитами (середньозважені річні, %)

15,2

16,5

Частка збиткових підприємств у загальній їх кількості (%)

32,4**

45,3**

Індекс споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року, %)

126,2

116,8

Індекс реальної середньомісячної зарплати (до відповідного періоду попереднього року, %)

108,4

89,7

Рівень безробіття (на кінець періоду, %)

1,8

1,9

*Дані за ІІІ квартал

**Дані за січень-серпень

 

Частка збиткових підприємств у загальній кількості підприємств зросла на 12,9 в. п., що призвело до зменшення внутрішніх інвестиційних ресурсів. Інвестиції в основний капітал у січні-вересні 2009 р. проти січня-вересня 2008 р. зменшилися на 43,7%. Погіршення ситуації на ринку праці, зменшення реальної зарплати (за 9 міс. 2009 р. проти 9 міс. 2008 р. - на 10,3%) зумовили зменшення споживчого попиту і обсягів роздрібної торгівлі. Інфляція за 9 місяців 2009 р. порівняно з 9 місяцями 2008 р. становила 16,8%. Найбільше зросли ціни на послуги з охорони здоров'я (на 32,5%) та освіти (25,1%), транспортні (на 30,2%) та комунальні (на 29,5%). Продукти харчування подорожчали на 11,6%, з них найбільше подорожчали: цукор (на 30,4%), риба та продукти з риби (на 28,1%), масло (на 24,8%).

Ситуація в фінансово-інвестиційній сфері. У січні - вересні 2009 р. приплив ПІІ становив 2972,1 млн. дол. США, на 63% менше, ніж у січні - вересні 2008 р. Найбільші обсяги ПІІ у секторі послуг надійшли у фінансову сферу (951,4 млн. дол. США), торгівлю (394,8 млн. дол. США), операції з нерухомістю (318 млн. дол. США). У промисловий сектор протягом січня - вересня 2009 р. спрямовано 817,7 млн. дол. США, з них найбільше - в хімічну та нафтохімічну промисловість (231,0 млн. дол. США), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (150,1 млн. дол. США), виробництво коксу, продуктів нафтопереробки (117,9 млн. дол. США), виробництво неметалевих мінеральних виробів (103,9 млн. дол. США).

Загальний обсяг накопичених ПІІ на 01.10.2009 р. становив 38591,6 млн. дол. США (837,5 дол. США на 1 особу) і зріс з початку року на 8,34% (на 01.10.2008 р. таке зростання становило 27,35%). Найбільше за 9 міс. 2009 р. зріс капітал нерезидентів з Нідерландів (616,8 млн. дол. США), Кіпру (554,8 млн. дол. США), Франції (358,4 млн. дол. США), Аруби (273,6 млн. дол. США). У регіональному розрізі найбільші обсяги ПІІ припали на м. Київ (1188,4 млн. дол. США), Харківську (398,3 млн. дол. США), Луганську (258,2 млн. дол. США), Львівську (224,7 млн. дол. США), Івано-Франківську (170,8 млн. дол. США), Київську (137,8 млн. дол. США) області. Найгірші показники припливу ПІІ мали Полтавська та Чернігівська області, відплив ПІІ з яких становив 92,5 млн. дол. США та 8,6 млн. дол. США відповідно.

В економіку інших країн на 01.10.2009 р. Україна інвестувала 6191,2 млн. дол. США (переважно в операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 5348,1 млн. дол. США). Левову частку накопичених ПІІ з України зосереджено в економіці Кіпру - 5772,6 млн. дол. США.

У більшості банків України відбулося скорочення депозитного і кредитного портфелів, збільшення збитків, зростання проблемних кредитів, посилення зовнішньої заборгованості. За 9 місяців 2009 р. чисті активи українських банків знизились на 3,9%, власний капітал - на 1,1%, кредитний портфель - на 2,8%, депозитний портфель - на 4,3%, проблемні кредити зросли у 3 рази, чисті збитки склали 20,9 млрд. грн.

Тенденції на фондовому ринку України повторювали вектор індикаторів на світових фондових ринках, за 9 місяців 2009 р. індекс акцій ПФТС зріс на 83,3%.

Ситуація у зовнішній торгівлі. Погіршення кон'юнктури зовнішніх ринків у січні-вересні 2009 р. зумовило зменшення експорту товарів з України (на 45,1% проти 9 місяців 2008 р.): в Америку - на 79,4%, Європу - на 55 %, Австралію і Океанію - на 71,6%, СНД - на 49,3%, Африку - на 44,7%, Азію - на 33%. Скоротився експорт товарів до Італії (у 2,8 рази), Туреччини (у 2,7 рази), РФ (у 2,3 рази), Білорусі (на 47,8%) і, навпаки, зріс експорт до Китаю (у 2,5 рази - за рахунок поставок чорних металів, руд, шлаків, золи), до Філіппін та Індії (відповідно, у 2,2 рази і на 108,6% - за рахунок збільшення поставок жирів, олій, добрив). Найбільші товарні потоки спрямовувалися з України до СНД (34 % загального експорту, у т.ч. до РФ - 20,6%, Казахстану - 4,1%, Білорусі - 3,2%), до Азії (31,4%, у т.ч. до Туреччини - 5,3%, Китаю - 4,2%, Індії - 2,9%), до Європи (25,2%, у т.ч. до ЄС - 23,3%). У товарній структурі експорту проти 9 місяців 2008 р. зросла частка зернових культур - з 4,8% до 9,2%, механічних машин - з 5% до 6,9%, електричних машин - з 4,1% до 5,4%, виробів з чорних металів - з 5,1% до 5,4%, жирів та олій - з 2,7% до 4,6%. Натомість зменшилась частка чорних металів - з 36,8% до 26,1%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки - з 6,3% до 4,7%, добрив - з 3,1% до 2,1%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання - з 4,1% до 1,8%

Імпорт товарів в Україну у січні-вересні 2009 р. проти січня-вересня 2008 р. зменшився на 51,3%: з країн СНД - на 50,1%, Європи - на 52,7%, Азії - на 61,9%, Америки - на 50,6%, Африки - на 65,5%, Австралії і Океанії - на 73%. Зменшився імпорт з Туркменістану (у 6,2 рази), РФ (у 2 рази), Китаю (у 2,2 рази), Польщі (у 2,3 рази), Німеччини (у 2,1 рази), Білорусі (у 2,0 рази) та Казахстану (у 1,4 рази), збільшився імпорт із Вірменії (на 25,1%). У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка енергетичних матеріалів, нафти і нафтопродуктів - з 27% до 31,9%, полімерних матеріалів, пластмаси - з 4,1% до 4,9%, електричних машин - з 4,3% до 4,6%, фармацевтичної продукції - з 2,6% до 4,4%, паперу та картону - з 1,8% до 2,6%. Зменшилась частка механічних машин - з 11,2% до 8,9%, наземних транспортних засобів, крім залізничних - з 13,7% до 4,6%, чорних металів - з 4,2% до 2,5%.

Експорт послуг порівняно з січнем-вереснем 2008 р. зменшився у січні -вересні 2009 р. на 23,2%, у т.ч. за рахунок зменшення обсягів послуг трубопровідного - на 30,2%, залізничного транспорту -на 25%, різних ділових, професійних та технічних -на 25,4%, допоміжних транспортних послуг -на 39,9% та послуг з подорожей -на 42,1%.

Імпорт послуг до України зменшився проти 9 місяців 2008 р. на 19,9%, у т.ч. послуг залізничного транспорту - на 42,1%, ділових і технічних послуг - на 23,9%, повітряного транспорту - на 42,4%, послуг з подорожей - на 40,1%, допоміжних транспортних послуг - на 55,1%, послуг морського транспорту - на 46,9%, комп'ютерних послуг -на 43,4%, послуг в галузі культури та відпочинку - на 34,9%. Водночас збільшилися обсяги отриманих фінансових послуг - на 5,4%, будівельних послуг -на 61,2%, послуг зв'язку - на 15,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 3,01 млрд. дол. США (у січні-вересні 2008 р. - 4,12 млрд. дол. США).

Зовнішньоторговельне сальдо по товарах і послугах у січні-вересні 2009 р. залишилося від'ємним (-1,08 млрд. дол. США проти -10,2 млрд. дол. США у січні-вересні 2008 р.).

Ситуація у авіабудівній галузі. У ІІІ кв. 2009 р. відновилися спроби по виведенню авіабудівної галузі з кризи. За розпорядженням уряду "Укрексімбанк" почав викуповувати облігації київського заводу "Авіант" та Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Це дозволить цим підприємствам ліквідувати заборгованість за кредитами.

Активізувалася співпраця з РФ по військово-транспортному літаку Ан-70. ДАК "Антонов" очікує від російської сторони фінансування робіт з доводки та сертифікації літака. У Воронезькій акціонерній літакобудівній спілці закінчено виробництво першого серійного АН-148 для авіакомпанії "Россия", до кінця 2009 р. планується будівництво ще двох. Під час роботи міжнародного авіакосмічного салону МАКС-2009 (18-23 серпня 2009 р.) російська лізингова компанія "Ильюшин Финанс Ко" отримала замовлення на 59 літаків Ан-148 різних модифікацій, досягнуто домовленості щодо розробки технічних вимог на модернізований Ан-124-100.

Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки України

У січні-вересні 2009 р. більшість показників економічної безпеки не відповідали граничним значенням (табл. 2).

Таблиця 2

Показники економічної безпеки

Показники

Граничне значення

Фактичне значення

9 міс. 2008 р.

9 міс. 2009 р.

Приток ПІІ на одну особу, дол. США

≥125

175,6

64,5

Частка кредитів в переробну промисловість у загальній сумі кредитів у економіку, %

≥20

15,4

14,2

Інфляція (до такого ж періоду минулого року), %

≤5

26,2

16,8

Рентабельність власного капіталу банківської системи (ROE), %

≥20

11,37*

-26,13*

Вартість банківських кредитів, % річних

≤10

15,1

18,4

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі українських банків, %

≤50

35,9*

34,5*

Імпорт ПЕР з однієї країни, %

у т.ч. сирої нафти та нафтопродуктів

природного газу

 

≤30

≤30

 

94,4

60,1

 

95,8

43,1

Імпорт нафти на українські НПЗ з однієї країни, %

≤30

60,9*

68,0*

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

≥1

0,79

0,87

Частка експорту високотехнологічної продукції у товарному експорті, %

≥18

0,77

1,49

Номінальна заробітна плата, дол. США

≥800

362

240

*січень-серпень

 

В торговельній сфері виникла низка загроз економічній безпеці України: погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі, зменшення припливу валюти, формування від'ємного сальдо платіжного балансу, деіндустріалізація економіки. За 9 міс. 2009 р. від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами скоротилось до 4,09 млрд дол. США (з 14,3 млрд дол.США у 2008 р.). Значення коефіцієнту покриття імпорту експортом покращилося за рахунок того, що у січні-вересні 2009 р. порівняно з січнем-вереснем 2008 р. імпорт скоротився на 53,5 %, експорт - на 48,7%.

Частка високотехнологічної продукції у товарному експорті за підсумками 9 міс. 2009 р. порівняно з відповідним періодом 2008 р. зросла майже вдвічі (з 0,77% до 1,49%), у імпорті - з 4,20% до 5,83%. У вартісному вимірі обсяг експорту даної продукції залишився практично незмінним (99,7% відносно 2008 р.). Однак обсяг імпорту високотехнологічних товарів зменшився на 30,4%, що обумовлено нестачею обігових коштів у підприємств, значними процентними ставками за кредитами.

Коефіцієнт покриття експорту імпортом в торгівлі високотехнологічними товарами за 9 міс. 2009 р. становив 0,22 (проти 0,16 - у 2008 р.), що майже в 5 разів менше його граничного значення.

Обсяг експорту наукоємних послуг (НЄП - комп'ютерні, роялті та ліцензійні, НДДКР послуги) у січні-вересні 2009 р. порівняно з січнем-вереснем 2008 р. зменшився на 8,3%, а його частка у загальному експорті послуг зросла з 4,1% до 4,9%. Обсяг імпорту НЄП зменшився на 23,5%, а його частка у загальному імпорті зросла з 10% до 11,5%. Найбільше скоротився експорт роялті та ліцензійних послуг (на 62,8%), імпорт - комп'ютерних (на 21,8%) та НДДКР послуг (на 56,7%).

Загрозами інвестиційній безпеці були: суттєве скорочення притоку ПІІ, у т. ч. в наукоємні галузі промисловості, погіршення інвестиційного клімату держави, про що свідчить погіршення оцінок суверенних рейтингів України, нераціональна структура розподілу іноземних капіталів в економіці держави, обмежений доступ до іноземних кредитних ресурсів, зростання недовіри населення до банківських установ.

У фінансовій сфері спостерігалось подорожчання банківських кредитів; зниження рентабельності власного капіталу банківської системи внаслідок зростання збитків банків і проблемної заборгованості. Основними загрозами економічній безпеці України у фінансовій сфері були: скорочення золотовалютних резервів; погіршення ліквідності у банківській системі; недостатність внутрішніх джерел капіталізації; гальмування розвитку вітчизняного фондового ринку; знецінення національної валюти, погіршення суверенного рейтингу України та вітчизняних банків.

Прогнози розвитку світової та української економіки

За прогнозами МВФ, оприлюдненими 01.10. 2009 р., за підсумками 2009 р. світовий ВВП зменшиться на 1,1%; у 2010 р. - зросте на 3,1%.

За прогнозами ОЕСР ВВП країн ОЕСР, в 2010 р. зросте на 1,9%; в 2011 р. - на 2,5%. Головною загрозою для розвинутих країн буде зростання рівня безробіття, який може досягти в 2010 р. 9%. У країнах Азії економіка відновиться швидше (в Китаї темпи зростання ВВП складуть в 2010 р. - 10,2%, в 2011 р. - 9,3%.; в Індії- відповідно 7,3% та 7,6%).

За прогнозами МВФ ВВП США в 2010 р. проти 2009 р. зросте на 1,5%; країн єврозони - на 0,3%, Китаю - на 9%, Індії - на 6,4%. В економіці України за підсумками 2009 р. прогнозується спад ВВП - на 14%, інфляція - на рівні 16,3%. У 2010 р. МВФ прогнозує зростання ВВП України на 2,7%.

Зовнішня торгівля України. За прогнозами експертів1 за підсумками 2009 р. очікується збереження від'ємного торговельного сальдо України на рівні 6 млрд. дол. США. В 2010 р. проти 2009 р. очікується ріст на 10% експорту металопродукції у зв'язку з відновленням світового попиту (зокрема, в Туреччину - на 15,1%, Саудівську Аравію - на 12,3%, ОАЕ - на 10,2%); у 2009-2010 маркетинговому році (з липня по липень) очікується збільшення експорту зерна до 20 млн т.

За прогнозом Світового Банку, у 2010 р. експорт України має збільшиться на 3% через поступове відновлення попиту на українську продукцію. Мінекономіки України прогнозує утримання дефіциту зовнішньої торгівлі товарами в межах 5% ВВП протягом 2009-2012 років з виведенням його на нульовий рівень до 2015 р., зокрема, внаслідок розширення збуту української продукції харчової промисловості у ЄС та африканських країнах.

Інноваційна сфера України на тлі інноваційних змін у світі. Слід очікувати зменшення глобального потоку інвестицій в наукові та науково-технічні розробки (ННТР) у 2009 р. на 5- 10%. Але друга половина 2010 р. може стати переломним етапом, темпи зростання глобальних інвестицій в ННТР імовірно будуть випереджати темпи загального потоку прямих іноземних інвестицій в 1,2 - 1,3 рази. Поступове нарощуванні ННТР в 2010 р. спричинить пожвавлення в наукоємних галузях, що сприятиме формуванню нової технологічної структури, що відповідає вищим технологічним укладам.

Лідерами за обсягами інвестицій у ННТР до кінця 2010 р. залишаться США, Євросоюз, Японія, Китай. В фармацевтиці та біотехнологіях, виробництві комп'ютерного обладнання й автомобілебудуванні як і раніше буде сконцентровано понад 50% світового фінансування ННТР.

В науково-інноваційній сфері України слід очікувати більшого спаду обсягів ННТР, ніж в 2008 р., коли він дорівнював 1,3%. У 2010 р. зовнішня торгівля високотехнологічними товарами і наукоємними послугами залежатиме від багатьох факторів. При додержанні урядом зобов'язань щодо підтримки ННТР з держбюджету можна очікувати розгортання досліджень в сфері нанотехнологій, впровадженні оптичних енергозберігаючих технологій, виробництві чистого кремнію, реалізації інвестиційних проектів в авіабудуванні, ОПК, високотехнологічному приладобудуванні.

Фінансова сфера України. Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що до кінця 2010 р. не відбудеться стабілізація української банківської системи. У середньостроковій перспективі українські позичальники зазнають труднощів із обслуговуванням своїх боргів перед банками, що уповільнить відновлення банківського кредитування економіки.

Стабільність гривні у 2010 р. залежатиме від стану платіжного балансу і стану бюджетної сфери.

Зміна кон'юнктури на світових ринках може загрожувати зниженням валютних надходжень і девальвацією гривні. Зменшення бази оподаткування призводить до зменшення доходів державного бюджету за 9 місяців 2009 р. на 12% порівняно з відповідним показником минулого року. Водночас, видатки державного бюджету збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,5%. Така ситуація призвела до формування в січні - вересні 2009 р. дефіциту держбюджету в сумі 24 млрд. грн. (за відповідний період 2008 р. був профіцит у 3 млрд. грн.), що в умовах обмеженості джерел його покриття є значним ризиком для макроекономічної стабільності.

Дефіцит державного бюджету покривається емісією ОВДП, яку викуповує НБУ. На початок 2009 р. у портфелі НБУ перебувало ОВДП на суму 8547,12 млн. грн. (29,3% загального обігу), на 19.10.2009 р. -35849,13 млн. грн. (52%). Викуп ОВДП НБУ може спровокувати знецінення гривні. Девальвацію гривні можуть спричинити й бюджетні соціальні виплати.

Агентство Fitch Ratings вбачає підвищені ризики у використанні монетарних засобів державної підтримки банків, що може призвести до зменшення золотовалютних резервів і знецінення гривні. Золотовалютні резерви НБУ у 2009 р. скоротились на 2,4%, що збільшує загрози в сфері боргової безпеки держави у зв'язку із надмірними запозиченнями у МВФ.

 

1 Джерело: «Товарний монітор. Торговельний баланс. Україна»/ДП «Держзовнішінформ», 2009- [www.ukrdzi.com]

 
читайте також:
29.03.2009 Аналіз стану зовнішньоекономічної безпеки України: основні загрози та пропозиції щодо подолання кризових явищ
30.11.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому півріччі 2008 року."
07.03.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у 2007 році."
01.02.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому кварталі 2008 року."
31.12.2007 "Моніторинг геоекономічних змін та стану економічної безпеки України за 9 міс. 2008 р."
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг