Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Аналіз стану зовнішньоекономічної безпеки України: основні загрози та пропозиції щодо подолання кризових явищ


29.03.2009

Кризові явища у світовій економіці

У світовій економіці у 2008 р. розгорнулася найглибша після Великої депресії фінансово-економічна криза. Основними причинами її виникнення стали: криза на ринку іпотечних кредитів США (обсяг іпотечних цінних паперів тут зріс до 10-12 трлн. дол. США), зростання обсягу спекулятивних операцій з деривативами (світовий ринок деривативів оцінюється у 600 трлн. дол. США), нестабільність світового валютного ринку, підвищення світових цін на енергоносії і продовольство (за даними Світового банку з 2003 р. до середини 2008 р. світові ціни на нафту зросли на 320%, на продовольство - на 138%). Кредитна криза переросла у глобальну кризу, внаслідок якої банки та інші фінансові інститути втратили значну частину активів, скоротилися обсяги міжбанківського кредитування та кредитування приватного і корпоративного сектору, зменшилися обсяги виробництва і світової торгівлі тощо.

З метою подолання світової фінансово-економічної кризи Центральний банк Японії, Європейський центральний банк, Центральний банк Англії і центральні банки інших європейських країн, а також ФРС вживали заходи для збільшення ліквідності банків. У якості основних антикризових заходів використано скорочення процентних ставок та зниження податків, однак це не зупинило уповільнення розвитку світової економіки.

Макропоказники світової економіки у розрізі країн

США

Приріст ВВП у 2008 р. становив 1,1% (у 2007 р. - 2,0%). Уповільнилося зростання ВВП внаслідок зменшення споживчих витрат у сфері послуг, зменшення продажів обладнання, скорочення темпів зростання експорту і витрат з місцевих бюджетів. Промислове виробництво скоротилося на 1,8%. Рівень безробіття підвищився до 5,8%. Експорт у 2008 р. становив 1836 млрд. дол. США, імпорт - 2517 млрд. дол. США, від'ємне сальдо - 681 млрд. дол. США. Позитивно на економіку впливало зростання видатків федерального уряду.

Японія

У 2008 р. ВВП зменшився на 0,7% (у 2007 р. - він зріс на 2,4%). Експорт скоротився на 3,4% внаслідок зниження попиту на автомобілі, електроніку, побутову техніку, промислове устаткування і через зміцнення курсу ієна/долар США за 2008 р. (на 23%). Промислове виробництво лише за грудень зменшилося на 9,6%, рівень безробіття - зріс до 4,2%. Різке скорочення обсягів банківського кредитування спричинило банкрутство 12,6 тис. компаній. За підсумками 2008 р. позитивне сальдо торгового балансу становило 24,3 млрд. дол. США проти 91,7 млрд. дол. США - по результатах 2007 р.

Євросоюз

Приріст ВВП країн ЄС становив 0,9%, країн єврозони - 0,7%. Приріст ВВП Німеччини уповільнився до 1,3%, Іспанії - до 1,2%, Франції - до 0,8%, Сполученого Королівства - до 0,7%. ВВП Італії скоротився на 1,0%. Поглибилися негативні тенденцій у реальному секторі економіки: обсяг промислового виробництва у жовтні скоротився на 5,3%, у листопаді - на 8,5%, у грудні - на 11,5% проти відповідного періоду 2007 р., інвестиції у грудні зменшилися на 2,5%. Рівень безробіття у 2008 р. у країнах ЄС зріс до 7,4% у країнах єврозони - до 8%. Найбільшим він був у Іспанії (14,4%), найменшим у Нідерландах (2,7%). Позитивний вплив на європейську економіку справило зниження інфляції. У 2008 р. інфляція в країнах ЄС становила 2,2% (у 2007 р. - 3,2%). Найменшою вона була у Люксембурзі (0%), найбільшою - у Латвії (10,4%). Від'ємне сальдо торгового балансу країн ЄС становило 241,3 млрд. євро (у 2007 р. - 192,4 млрд. євро), країн єврозони - 32,1 млрд. євро (у 2007 р. - воно було позитивним у розмірі 15,8 млрд. євро).

Російська Федерація

Зростання ВВП у 2008 р. проти 2007 р. становило 5,6% (у 2007 р. - 8,1%). Уповільнилися темпи зростання промислового виробництва до 2,1%, реальних інвестицій - до 9,1%. На економіку негативно впливало зростання інфляції (до 14,1%). Кількість безробітних збільшилася на 4,3%, рівень безробіття - до 7,7%. Експорт товарів зріс на 33% (насамперед за рахунок зростання цін на нафту в І півр. 2008 р.), імпорт - на 33,6%. Позитивне торговельне сальдо збільшилося на 32,1% (до 201,2 млрд. дол. США). За 2008 р. міжнародні резервні активи ЦБ РФ скоротилися на 10,8% (до 478 млрд. дол. США) внаслідок заходів, спрямованих на підтримку рубля. Рубль відносно долара США девальвував з початку 2008 р. на 15,3%.

СНД

Приріст ВВП у 2008 р. проти 2007 р. становив 5,0% (у 2007 р. - 8,5%). Найбільшим він був в Азербайджані (10,8%), Білорусі (10%); найменшим - у Казахстані (2,4%), Україні (2,1%). Найбільший приріст у промисловості був у Киргизстані (14,9%), Білорусі (10,8%). Зменшився обсяг промислової продукції у Таджикистані (на 4%), в Україні (на 3,1%). У середньому по СНД інфляція становила 17% (у 2007 р. - 10%). Найбільшою середньорічна інфляція була в Україні - 25,2%, Киргизстані - 24,5%, Азербайджані - 20,8%, найнижчою - у Вірменії (9%). Інвестиції в основний капітал збільшилися в Азербайджані на 34,3%, Білорусі - на 23,1%, у середньому по СНД - на 10% (у 2007 р. - на 21%).

Китай

Економіка КНР переважно працює на внутрішній ринок, тому несприятлива зовнішня кон'юнктура не сильно вплинула на обсяг ВВП (у 2008 р. він зріс на 9%, у 2007 р. - на 11,4%), промислове виробництво у 2008 р. зросло на 9,3%, експорт - на 17,2%, імпорт - на 18,5%. Позитивне сальдо торгового балансу становило 296 млрд. дол. США (у 2007 р. - 262 млрд. дол. США). Прямі іноземні інвестиції зросли на 23,5% (до 92,4 млрд. дол. США). Інфляція у 2008 р. досягла 5,9% (на 1,1 п. п. вище, ніж у 2007 р.).

Міжнародні економічні відносини

Світові тенденції у зовнішній торгівлі

Темп зростання світової торгівлі товарами у 2008 р. проти 2007 р. уповільнився і становив 4,4% (у 2007 р. - 8,6%). Роль світової торгівлі як основного чинника економічного зростання зменшилася. Очікується, що у 2009 р. темп зростання світової торгівлі товарами уповільниться до 2% (за песимістичним сценарієм - до 1,5%). Зростання товарообороту у 2008 р. відбулося за рахунок збільшення його вартості (переважно внаслідок зростання цін на нафту та інші товари). На розвиток світової торгівлі у 2008 р. негативно вплинуло зменшення попиту США, які є найбільшим імпортером у світі. Тенденція скорочення експорту продовжиться у 2009 р. (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка світового експорту товарів у 2005-2009 р.

у % до попереднього року

 

2005

2006

2007

2008

2009*

Світ

113,8

114,9

115,6

118,9

95,6

Розвинуті країни

108,3

111,9

114,4

113,9

92,7

Крани СНД

136,9

128,1

125,0

147,9

95,8

Країни що розвиваються

121,9

118,4

116,3

123,2

99,5

* прогноз

Світові тенденції в інноваційній сфері

У 2008 р. простежувалося зниження активності в міжнародній патентній діяльності. За інформацією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у 2008 р. кількість міжнародних патентних заявок, поданих за процедурою Договору ВОІВ про патентну кооперацію (РСТ), збільшилася на 2,4% (до 164 тис.), тоді як у 2005-2007 рр. - у середньому на 9,3%.

Найбільше міжнародних заявок, поданих за процедурою РСТ у 2008 р., надійшло від винахідників США (32,7% від загальної кількості), Японії (17,5%), Німеччини (11,2%), Республіки Корея (4,8%), Франції (4,2%), Китаю (3,7%), Сполученого Королівства (3,4%), Нідерландів (2,7%), Швеції (2,5%), Швейцарії (2,3%), Канади та Італії (по 1,8%), Фінляндії (1,3%), Австралії (1,2%), Ізраїлю (1,1%). Отже, незважаючи на світову фінансово-економічну кризу, господарюючі суб'єкти у країнах, що прагнуть до розвитку, усвідомлюють необхідність спрямування інвестицій у НДДКР та інновації для збереження конкурентоспроможності. Втім, за прогнозом Національної Асоціації інновацій і розвитку інформаційних технологій РФ, внаслідок кризи великі корпорації у 2009 р. скоротять витрати на інновації до 80%.

Генеральний директор ВОІВ Ф.Гаррі вважає, що з покращенням економічної ситуації патентна діяльність також активізується. Економічні кризи вважаються каталізатором інновацій, оскільки змушують вдосконалювати стандарти ефективності. За прогнозами експертів, в умовах кризи велике поширення мають одержати новації в галузі цифрових комунікацій (телеконференції, веб-семінари та ін.), що дозволить скоротити витрати компаній.

Світові тенденції в інвестиційній сфері

Під впливом фінансово-економічної кризи світовий обсяг припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у 2008 р. порівняно з 2007 р. скоротився на 21% і становив 1449,1 млрд. дол. США.

Розвинуті країни. Приплив ПІІ у 2008 р. проти 2007 р. зменшився на 32,7% (до 840,1 млрд. дол. США), у країни Європи - на 33,7% (до 562,3 млрд. дол. США), в Японію - на 22,6% (до 17,4 млрд. дол. США), у США - на 5,5% (до 220,0 млрд. дол.).

Країни, що розвиваються та транзитивні країни. У країнах, що розвиваються, темп приросту ПІІ у 2008 р. проти 2007 р. уповільнився до 3,6% (до 517,7 млрд. дол. США). Приплив ПІІ у транзитивні країни становив 6,2% (91,3 млрд. дол. США). У 2008 р. світова фінансово-економічна криза ще не повністю позначилася на інвестиційній активності цієї групи країн.

У країнах Африки обсяг припливу ПІІ збільшився на 16,9% (до 61,9 млрд. дол. США), що було забезпечено зростанням інвестицій у Південну Африку - на 111,2% (до 12 млрд. дол. США). Водночас, приплив ПІІ в Єгипет зменшився на 5,6% (до 10,9 млрд. дол. США), у Марокко - на 7% (до 2,4 млрд. дол. США).

У країнах Азії приток ПІІ у 2008 р. проти 2007 р. скоротився на 2,2% (до 313,5 млрд. дол. США). Надходження ПІІ у країни Південно-Східної Азії уповільнилося до 3,3% (до 256,1 млрд. дол. США), що зумовлено зменшенням притоку ПІІ в Індонезію (на 21,3%), Сінгапур (на 57,2%), Таїланд (на 4,4%). У країни Західної Азії приток ПІІ зменшився на 21,3% внаслідок зменшення світового попиту та світових цін на нафту та нафтопродукти.

У країнах Латинської Америки та Карибського басейну приток ПІІ у 2008 р. порівняно з 2007 р. зріс на 12,7% (до 142,3 млрд. дол. США). Річний приток ПІІ у Аргентину збільшився на 27,9 % (до 7,3 млрд. дол. США), Бразилію - на 20,6% (до 41,7 млрд. дол. США), Чілі - на 23,2% (до 17,8 млрд. дол. США), Колумбію - на 20,3% (до 10,9 млрд. дол. США), Перу - на 38,9% (до 7,4 млрд. дол. США). У Мексиці річний приток ПІІ зменшився на 16,2% (до 20,7 млрд. дол. США).

У країни Південно-Східної Європи та СНД у 2008 р. надійшло 91,3 млрд. дол. США ПІІ, що на 6,2% більше, ніж у 2007 р. Інвестори надавали перевагу РФ (61,7 млрд. дол. США або на 17,6% більше проти 2007 р.).

Світові тенденції у банківській сфері

Внаслідок фінансової кризи фінансові компанії багатьох країн у 2008 р. зазнали значних втрат.

США. Фінансові компанії втратили близько 678 млрд. дол. США. Для подолання кризи у фінансовому секторі прийнятий антикризовий план, згідно з яким компенсаційні виплати становитимуть 700 млрд. дол. США. Урядом США вже спрямовано 125 млрд. дол. США для підтримки 9 найбільших банків і 33,56 млн. дол. США - для підтримки ще 21 банків.

ЄС. Європейські фінансові організації втратили близько 300 млрд. дол. США. Для підтримки банків уряди і центральні банки (ЦБ) країн ЄС здійснюють викуп додаткової емісії акцій у формі конвертованих нот, зарахування неліквідних цінних паперів в окремий фонд ЦБ (Швейцарія), націоналізацію банків (Німеччина, Великобританія, Португалія, Нідерланди), кредитну допомогу (Франція, Швеція).

Східна Азія. Збитки японських банків склали близько 8 млрд. дол. США. Для обмеження ризиків у банківській системі ЦБ Японії має наміри викупити активи у комерційних банків на суму 11 млрд. дол. США.

Російська Федерація. Сукупний прибуток російських банків зменшився на 25% (з 508 млрд. руб. у 2007 р. до 406 млрд. руб. у 2008 р.). На оздоровлення банків уряд РФ виділив 400 млрд. руб., включаючи кошти, надані федеральним бюджетом Агентству по страхуванню вкладів і кредити ЦБ РФ.

Україна. Протягом 2008 р. темп приросту активів банків уповільнився до 41,9%, балансового капіталу - до 44,2%, кредитного портфеля - до 49,9%, регулятивного капіталу - до 48,6%, сальдо від результатів фінансової діяльності - до 11,8%. З початку 2008 р. загальний обсяг проблемних кредитів банків зріс у 2,4 рази. Приріст депозитів банківської системи уповільнився до 27,7%, приріст кредитів - зменшився до 71,9%. З метою підвищення ліквідності банківської системі у жовтні-листопаді 2008 р. НБУ надав кредитів рефінансування на загальну суму близько 74,7 млрд. грн. Найбільший обсяг рефінансування отримали: банк „Надра" (7,1 млрд. грн.), „Промінвестбанк" (5,85 млрд. грн.), „Ощадбанк" (4,6 млрд. грн.), „Приватбанк Дніпро" (3,4 млрд. грн.), банк „Фінанси і кредит" (2,7 млрд. грн.), „Родовідбанк" (2,2 млрд. грн.), „Укрпромбанк" (1,3 млрд. грн.), банк „Фінансова ініціатива" (1,3 млрд. грн.), „Укргазбанк" (1,2 млрд. грн.).

Для підтримки банківської системи НБУ ввів заборону на дострокове повернення строкових депозитів; комерційним банкам рекомендовано здійснювати заходи по забезпеченню позитивної динаміки зростання депозитів з метою недопущення дострокового зняття коштів вкладниками; банкам дозволено видавати кредити лише в обсягах погашення раніше виданих позик; внесено зміни до нормативно-правових актів НБУ в частині встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу в сумі 10 млн. євро - для банків, що створюються, і поетапного збільшення до цієї суми розміру регулятивного капіталу діючих банків; затверджено Методичні рекомендації щодо планування в банках заходів на випадок непередбачуваних обставин.

Тенденції розвитку світового фондового ринку

США. За 2008 р. значення індексів DJ Industrial, S&P 500 та NASDAQ скоротилися відповідно на 33,5%, 38,5% та 40,6%. Зниження фондових індексів зумовлене уповільненням зростання економіки США.

ЄС. Індекси фондових ринків Німеччини (DAX - 30), Франції (CAC - 40) та Великобританії (FTSE - 100) за 2008 р. зменшилися відповідно на 39,5%, 42,0% та 31,5%. Негативна динаміка фондових індексів країн ЄС зумовлена уповільненням темпів зростання економіки країн єврозони.

Східна Азія. У 2008 р. відбулося зниження індексу Nikkei-225 (Японія) на 42,1%, індексу Hang Seng (Гонконг) - на 48,3%. Негативна динаміка фондових індексів східноазійського регіону зумовлена скороченням ВВП Японії.

Російська Федерація. Упродовж 2008 р. індекс російського фондового ринку РТС знизився на 72,5% на фоні погіршення економічної ситуації.

Україна. Протягом 2008 р. індекс акцій ПФТС знизився на 74%. Тренд індексу формувався під впливом світових тенденцій на фінансових ринках, загострення ситуації з поставками російського газу, уповільнення темпу зростання ВВП, зменшення обсягів промислового виробництва, нестабільності валютного ринку, погіршення інвестиційного клімату.

Ринки основних світових валют

Протягом 2008 р. спостерігалося зростання курсу долара США до євро. На початку дня 1 січня курс євро/долар був на рівні 1,4589, наприкінці дня 30 грудня - 1,4107. Найвище значення курсу за цей період зафіксовано 22 квітня - 1,6016, найнижче - 28 жовтня - 1,2329. Зростання курсу долара щодо євро відбулося внаслідок підвищення попиту іноземних інвесторів на казначейські зобов'язання США, які є найбільш стабільними інструментами.

Спостерігалося падіння курсу долара США проти японської єни. На початку дня 1 січня курс долар/єна був на рівні 111,61, наприкінці дня 30 грудня - 90,20. Найбільше значення курсу було 1 січня - 112,08, найменше - 17 грудня - 87,12. Зростання курсу єни посилилося у другій половині року і пов'язане з падінням попиту на закордонні активи з боку японських інвесторів і переведенням коштів у єну.

Курс гривні до долара США протягом 2008 р. зменшився на 52,5% (8 січня офіційний курс долара був 5,05 грн., 31 грудня - 7,70 грн.). Падіння гривні відносно долара зумовлене зростанням курсу долара на світовому валютному ринку, уповільненням притоку іноземної валюти в Україну внаслідок збільшення від'ємного сальдо торгового балансу, зростанням спекулятивного попиту на долари США з боку населення і комерційних банків. По відношенню до євро гривня протягом 2008 р. подешевшала на 45,9% (8 січня курс євро/гривня становив 7,44, 31 грудня - 10,86). Зростання курсу євро пов'язано з підвищенням попиту на цю валюту, що пояснюється диверсифікацією валютного портфеля з метою зменшення ризиків. На зростання курсу євро/гривня вплинула тенденція щодо зниження на світових ринках курсу долара США відносно євро.

Вплив світової кризи на макроекономічні показники

та показники зовнішньоекономічної безпеки України

У першому півріччі 2008 р. на економіку України позитивно впливало зростання світових цін на металургійну, хімічну, агропромислову продукцію, стабільний попит на продукцію машинобудання в країнах СНД, значні надходження прямих іноземних інвестицій, зростання активності підприємств і банків на зовнішніх ринках запозичень. Відповідно відбулося зростання експорту та валютних надходжень, поповнення офіційних резервних активів НБУ, зростання інвестиційної і ділової активності. Водночас, внаслідок зростання світових цін на енергоносії та продовольство, відбулося збільшення від'ємного сальдо торгового балансу та рівня інфляції. У другій половині 2008 р. Україна відчула вплив світової фінансово-економічної кризи.

Через рецесію світової економіки відбулося зменшення попиту та цін на світових товарних ринках, що загальмувало експорт. Несприятлива кон'юнктура на міжнародних фінансових ринках, відплив капіталу з України, посилення недовіри до банківської системи призвели до зменшення ліквідності банківського сектору. Більш жорсткі умови кредитування спричинили зниження економічної та інвестиційної активності. Негативним наслідком стало нарощування кризових явищ в економіці, погіршення макроекономічних показників і показників зовнішньоекономічної безпеки України.

Макроекономічні показники України. Приріст ВВП у 2008 р. проти 2007 р. становив 2,1%, тоді як у 2007 р. - 7,9%. Погіршилися інші макроекономічні показники (табл. 2).

 

Таблиця 2

Макроекономічні показники України

Показники

 

2007 р.

2008 р.

Темп зростання ВВП (до попереднього року в порівнянних цінах, %)

107,9

102,1

Темп зростання у промисловості (до попереднього року в порівнянних цінах, %)

110,2

96,9

Темп зростання у сільському господарстві (до попереднього року в порівняних цінах, %)

93,5

117,5

Темп зростання роздрібної торгівлі (до попереднього року в порівнянних цінах, %)

128,8

118,6

Процентні ставки банків за кредитами (середньозважені річні, %)

13,5

16,0

Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств (%)

32,5

33,9

Наявні середньомісячні доходи на одну особу, грн..

843,8

1148,7

Індекс споживчих цін (до попереднього року, %)

112,8

125,2

Індекс реальних наявних доходів населення (до попереднього року, %)

114,8

110,3

Індекс реальної середньомісячної зарплати (до попереднього року, %)

112,5

106,3

Рівень безробіття (на кінець періоду, %)*

2,3

3,0

Довідково: номінальний ВВП, млн.. грн...

720731

950503

* кількість офіційно зареєстрованих безробітних до населення працездатного віку

Загальне зниження обсягу ВВП відбулося внаслідок зменшення ВДВ у ключових галузях економіки та зменшення обсягів капітальних робіт. Зокрема, відбулося зменшення ВДВ у будівництві (на 17,4%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (на 4,9%), переробній промисловості (на 2,3%), добувній промисловості (на 1,5%), освіті (на 0,5%). Водночас збільшилася ВДВ у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (на 17,2%), діяльності транспорту та зв'язку (на 6,8%), торгівлі (на 1,8%).

Обсяг промислового виробництва у 2008 р. порівняно з 2007 р. зменшився на 3,1%. Зменшилися обсяги у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (на 15%), у металургії (на 10,6%), у хімічній та нафтохімічній (на 6,2%), легкій (на 3,4%), добувній (на 2,4%), харчовій (на 0,9%) промисловості, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (на 2,5%). Уповільнилися темпи зростання у машинобудуванні (до 8,6%), у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (до 4,3%), целюлозно-паперовому виробництві (до 7,3%), у деревообробній промисловості (до 9,6%).

Внаслідок фінансової кризи погіршилися фінансові результати підприємств: у 2008 р. проти 2007 р. прибутки підприємств скоротилися на 12,7%, збитки зросли у 2,7 рази. На споживчому ринку відбулося зростання цін на продукти харчування (на 36,7%), паливо і мастила (на 33,4%), транспортні послуги (на 30,3%), амбулаторні послуги (на 22,4%), послуги з освіти (на 22,1%), що зумовило підвищення рівня інфляції (до 25,2%). Зниження економічної активності призвело до зростання рівня безробіття.

Погіршення кон'юнктури зовнішніх ринків у другому півріччі спричинило у 2008 р. зростання імпорту більш високими темпами (40,5%), ніж експорту (34,9%), що викликало зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі (до 13484,5 млн. дол. США, у торгівлі товарами - до 18531,9 млн. дол. США). Від'ємне сальдо у торгівлі з країнами ЄС-27 збільшилося до 10506,9 млн. дол. США, з країнами СНД - до 6526,6 млн. дол. США.

За 2008 р. приплив ПІІ в Україну становив 6180,7 млн. дол. США, що на 20,9% більше, ніж за 2007 р. Поряд з цим, порівняно з попередніми кварталом у ІІІ кв. приплив ПІІ зменшився на 67%, в ІУ кв. спостерігався відплив ПІІ (1,9 млрд. дол. США), що стало наслідком реагування інвесторів на прояви фінансової кризи в Україні.

Найбільші обсяги ПІІ надійшли у фінансову сферу (2285,7 млн. дол. США), операції з нерухомим майном (901,4 млн. дол. США), оптову торгівлю (536,4 млн. дол. США), будівництво (421,1 млрд. дол. США), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (94,3 млн. дол. США). Відбувся відплив ПІІ з металургійної галузі (243 млн. дол. США), машинобудування (77,3 млн. дол. США), легкої промисловості (4,4 млн. дол. США), виробництва та розподілу електроенергії, газу і води (11,7 млн. дол. США).

Накопичений обсяг ПП на 01.01.2009 р. становив 35723,4 млн. дол. США (775,3 дол. США на 1 особу). Найбільше за 2008 р. зріс капітал нерезидентів з: Кіпру (1736,5 млн. дол. США), Нідерландів (672 млн. дол. США), Німеччини (475,5 млн. дол. США), Російської Федерації (389,2 млн. дол. США), Сполученого Королівства (298 млн. дол. США), Швеції (276,3 млн. дол. США), Віргінських Британських островів (249,4 млн. дол. США), Франції (181,3 млн. дол. США) та США (41,4 млн. дол. США). Найбільші обсяги ПІІ припали на м. Київ (3639,8 млн. дол. США), Харківську (320,7 млн. дол. США), Київську (217,6 млн. дол. США), Донецьку (153,6 млн. дол. США) області. Із Дніпропетровської області спостерігався відплив ПІІ (267 млн. дол. США).

В економіку інших країн на 01.01.2009 р. Україна інвестувала 6198,6 млн. дол. США (переважно в економіку Кіпру - 5826,1 млн. дол. США), 86% яких спрямовано в операції з нерухомим майном (5333,2 млн. дол. США). Обсяг ПІ з України в країни СНД зменшився на 11,4%, в Російську Федерацію - на 32,8%. Найбільше прямих інвестицій направлено в інші країни з Донецької області (5344,3 млн. дол. США).

Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпекиУкраїни

У 2008 р. порівняно з 2007 р. переважна більшість показників зовнішньоекономічної безпеки погіршилася (табл. 3).

Таблиця 3

Показники економічної безпеки України

Показники

Граничне значення

Фактичне значення

2007 р.

2008 р.

 1.  

Приток ПІІ на одну особу, дол.. США

≥500

170

134

 1. 2

Приток ПІІ, % до ВВП

≥6

5,6

3,4

 1. 3

Частка кредитів в обробну промисловість у загальній сумі кредитів у економіку, %

≥20

13,3

9,2

 1. 9

Рівень інфляції, %

≤5

12,8

25,2

 1. 1

Рентабельність власного капіталу банківської системи (ROE), %

≥20

12,67

8,51

 1. 1

Вартість банківських кредитів, % річних

≤10

13,5

16,0

 1. 1

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі українських банків, %

≤50

35,0

36,7

 1. 1

Міжнародні резерви НБУ, у місяцях імпорту

≥3

4,7

5,2

 1.  

Обсяг державного зовнішнього боргу, % до ВВП

≤20

9,7

15,0

 1.  

Імпорт ПЕР з однієї країни, %

 

 

 

 1.  

у т.ч. нафти та нафтопродуктів сирих

≤30

100,0

93,6

 1.  

природного газу

≤30

72,0

64,7

 1. 1

Рівень монополізації у нафтопереробці, %

≤30

66,05

60,50

 1. 2

Коефіцієнт покриття експортом імпорту по товарах

≥1

0,81

0,78

 1. 2

Частка експорту високотехнологічної продукції у товарному експорті, %

≥18

1,18

0,92

 

Довідково: ВВП, млн. грн..

 

720731

950503

 

Середній курс грн./дол. США

 

5,05

5,27

 

Зовнішньоторговельна безпека. У 2008 р. відбулося погіршення зовнішньоторговельного балансу внаслідок зростання від'ємного сальдо у торгівлі товарами (до 18,5 млрд. дол. США). Збільшилося від'ємне сальдо у торгівлі мінеральними продуктами (до 18,4 млрд. дол. США), продукцією хімічної промисловості та полімерними матеріалами (до 5,4 млрд. дол. США), машинобудівної продукцією (до 15,7 млрд. дол. США). Обсяг імпорту цих товарів у 2008 р. проти 2007 р. зріс відповідно на 47,8%, 31,0% і 34,8%, його частка у загальному обсязі імпорту становила 74,2%. У 2008 р. спостерігалося поглиблення сировинної спеціалізації України. Експорт металургійної продукції у 2008 р. зріс на 33,0%, тоді як у 2007 р. - на 25,6%. Уповільнилися темпи зростання експорту продукції машинобудування (до 128,5%) і хімічної промисловості (до 119,7%). Знизився рівень інтелектуалізації вітчизняного експорту. Частка експорту високотехнологічних товарів (ВТТ) у товарному експорті скоротилася з 1,18 у 2007 р. до 0,92 у 2008 р. У 2008 р. загальний обсяг експорту зріс на 35,9%, обсяг експорту ВТТ - лише на 5,7%. Залишався небезпечним рівень монополізації у нафтопереробці, де частка Росії становить 60,5%, Іраку - 2,7%, Білорусі - 1,1%.

Інвестиційна безпека. На стан інвестиційної безпеки вплинуло уповільнення припливу ПІІ в Україну у ІІІ кв. та виведення капіталів іноземними інвесторами у ІУ кв. 2008 р. Наслідком стало погіршення основних показників інвестиційної безпеки: річний обсяг ПІІ на 1 особу у 2008 р. зменшився з 170 дол. США у 2007 р. до 134 дол. США у 2008 р., річний обсяг ПІІ по відношенню до ВВП у 2008 р. становив 3,4%, тоді як у 2007 р. - 5,6%.

Фінансова безпека. На погіршення показників фінансової безпеки мали вплив як зовнішні чинники (зростання долара США проти основних світових валют; падіння фондових індексів; зниження рейтингів України і вітчизняних корпорацій провідними рейтинговими агентствами), так і внутрішні (відсутність потужних вітчизняних інституційних інвесторів; нерозвиненість законодавчого регулювання фондового ринку; непослідовна валютно-курсової і грошово-кредитна політика НБУ; надмірна доларизація економіки; агресивна політика комерційних банків щодо отримання надприбутків.

Основні загрози зовнішньоекономічній безпеці України

В зовнішньоторговельній сфері: погіршення стану торгівельного балансу через несприятливу кон'юнктуру світових товарних ринків (зменшення попиту та світових цін); курсові коливання світових валют; нестабільність курсу національної валюти; зміцнення сировинної орієнтації українського експорту; зменшення експорту високотехнологічної продукції; низький рівень диверсифікації поставок енергоресурсів.

В інвестиційній сфері: відплив ПІІ з економіки України, зниження інвестиційної привабливості підприємств-експортерів для іноземних інвесторів на зовнішніх ринках, значне подорожчання іноземного обладнання внаслідок девальвації гривні, погіршення інвестиційного клімату України.

У фінансовій сфері: знецінення національної валюти, скорочення золотовалютних резервів країни, зменшення темпів приросту ресурсної бази банків, уповільнення процесів трансформації ресурсів банків в інвестування економіки, недостатність внутрішніх джерел капіталізації, гальмування розвитку вітчизняного фондового ринку, зростання прибутковості боргових інструментів держави і корпорацій на світових ринках.

Прогноз розвитку світової економіки та економіки України

в умовах фінансово-економічної кризи

Розвиток світової економіки

Експертами виділяються наступні етапи розвитку економічної кризи: 2008 р. - рецесія в США й початок зниження обсягів промислового виробництва в інших країнах, 2009-2010 рр. - пік кризи, 2010-2013 рр. - депресія і початок відновлення розвитку.

Експерти очікують наступні сценарії розвитку світової кризи. За песимістичним сценарієм (за оцінками експертів, його вірогідність оцінюється на рівні 10-20%) передбачається поглиблення рецесії світової економіки, руйнація глобальної фінансової системи, націоналізація банків, різке зростання цін на енергоносії, загроза розгортання військових дій, економічна блокада тощо. Активна фаза кризи настане у 2015 р. і триватиме 30 років. За оптимістичним сценарієм (вірогідність оцінюється в 10-20%) передбачається незначна рецесія світової фінансової і економічної системи. Дно кризи буде досягнуте у лютому-березні 2009 р., після чого настане незначна стагнація. До кінця 2009 р. або початку 2010 р. ймовірне повернення до нормального зростання. За реалістичним сценарієм (вірогідність оцінюється в 60-80%) передбачається повільне, але тривале падіння, досягнення дна протягом другої половини 2009 р. або першої половини 2010 р., стагнація упродовж 1-1,5 року, повільне повернення до зростання у 2011 р.

Прогнози розвитку світової економіки в умовах економічної кризи.

За прогнозом МВФ, зростання світового ВВП у 2009 р. становитиме 0,5%, у 2010 р. - 3%. ВВП США зросте на 0,1%, Франції - на 0,2%, Японії - на 2,5%. ВВП Німеччини залишиться на рівні 2008 р. ВВП Італії та Великобританії - зменшиться на 0,1-0,2%, країн СНД - на 0,4%, Російської Федерації - на 0,7%. Зростання ВВП Китаю та Індії уповільниться (до 6,75% та 5% відповідно).

За прогнозом Світового банку, зростання світового ВВП у 2009 р. становитиме 0,9% з урахуванням економічного спаду у розвинутих країнах і майже двократного уповільнення темпів зростання в країнах з транзитивною економікою та країнах, що розвиваються; у 2010 р. зростання світового ВВП становитиме 3%. Обсяг світової торгівлі у 2009 р. скоротиться на 2,1%, у 2010 р. - зросте на 6%.

За прогнозом ООН, зростання світового ВВП у 2009 р. уповільниться до 1%. ВВП розвинутих країн скоротиться на 1,5%. У країнах, що розвиваються, зростання ВВП становитиме не більше 2,7%.

За прогнозом асоціації міжнародних фінансових установ (Institute of Intеrnational Finance), обсяг світового ВВП у 2009 р. зменшиться на 0,4%. Обсяг ВВП США зменшиться на 1,3%, єврозони - на 1,5%, Японії - на 1,2%. У країнах БРІК обсяги ВВП зростатимуть (крім Росії): у Бразилії - на 1,5%, Індії - на 5%, Китаї - на 6,5%. У РФ відбудеться зменшення обсягу ВВП на 1,5%.

Виходячи з прогнозів розвитку світової економіки, очікується посилення негативних тенденцій у різних сферах міжнародного економічного співробітництва України.

Зовнішньоторговельна сфера. Подальше погіршення стану платіжного балансу України пов'язано зі зменшенням зовнішнього попиту на світових ринках, зниженням світових цін, сповільненням інвестиційної активності. Тривале падіння світових цін на металопродукцію при високій її собівартості; значна енерго- та матеріалоємність української продукції вестиме до втрати конкурентних позицій вітчизняними виробниками. До того ж, варто очікувати посилення протекціонізму країн - торговельних партнерів України. Додатковий ризик для погіршення стану платіжного балансу міститься у можливому зменшенні притоку поточних трансфертів, оскільки зниження економічної активності у світовій економіці зумовить зменшення грошових надходжень до України від трудових мігрантів. Покриття дефіциту поточного рахунку за рахунок припливу іноземних інвестицій у 2009 р. ускладнюватиметься внаслідок зниження привабливості інвестиційного клімату країни.

Інвестиційна сфера. Зменшення темпів зростання обсягів надходження ПІІ в економіку України (до 2012 р.) відбудеться внаслідок невирішеності проблем щодо подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи; збереження дефіциту фінансових ресурсів; зменшення зовнішнього попиту на продукцію українських виробників; високі ризики для вкладання інвестицій; відплив ПІІ з України, несприятлива кон'юнктура на світових ринках для підприємств-експортерів; погіршення суверенних рейтингів України провідними світовими рейтинговими агентствами.

Фінансова сфера. Зростання державного боргу відбуватиметься, в основному, внаслідок збільшення гарантованого боргу (за рахунок отримання Україною позики від МВФ). На збільшення корпоративного боргу впливатиме приріст зовнішньої заборгованості у банківському секторі. На виплатах за зовнішніми зобов'язаннями у 2009 р. може негативно позначитися зниження суверенного рейтингу України і вітчизняних компаній, скорочення золотовалютних резервів НБУ, девальвація гривні щодо долара США.

Занепад українського фондового ринку може продовжуватися через втрату інтересу іноземних інвесторів до нього. Враховуючи, що активність на вітчизняному фондовому ринку у попередні роки підтримувалася в основному іноземними інвесторами, зміна їх пріоритетів на користь фінансових інструментів зі стабільним рівнем дохідності призведе до гальмування розвитку вітчизняного фондового ринку. Надалі, у 2010 р., можна очікувати пожвавлення діяльності інвесторів на світових фондових ринках. Цьому сприятиме вірогідне підвищення активності на ринку житла; консолідація активів внаслідок поглинання компаній, які опинилися на межі виживання; заходи, запроваджувані центральними банками та урядами країн (зниження податкового тиску, практична реалізація програм стимулювання економіки тощо). Очевидно, що зростання активності на світовому фондовому ринку відновить приплив іноземного капіталу на фондовий ринок України.

Поглиблення кризи у банківському секторі. Ризики виникнуть у зв'язку зі значною присутністю іноземного капіталу у банківському секторі України (материнські компанії, які уже зіткнулись з кризою ліквідності, не зможуть забезпечити вітчизняним банкам достатнього фінансування та прийнятних термінів погашення зобов'язань). Недостатність ресурсів призведе до зростання відсоткових ставок як за кредитами, так і за депозитами, подальшого відтоку коштів з банківської системи, банкрутства банків. У цих умовах зможуть зберегти стабільність дочірні компанії потужних іноземних банків, державні банки („Ощадбанк" і „Укрексімбанк"), а також фінансові установи, що входять до складу крупних ФПГ із стабільним притоком валюти.

Прогноз розвитку економіки України

За прогнозом МВФ, обсяг ВВП України у 2009 р. зменшиться на 6%, інфляція - до 17%. Середньорічний курс гривні до долара США прогнозується на рівні 8,6 грн. за дол. США. Можливості України щодо залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій будуть обмеженими. При покращенні макроекономічної ситуації інтерес з боку інвесторів до України відновиться.

За прогнозом Світового Банку, обсяг ВВП у 2009 р. зменшиться на 4% і становитиме 1062 млрд. грн., інфляція - 13,5%. У 2009 р. українська економіка перебуватиме у стані рецесії, відбудеться скорочення інвестиційного та споживчого попиту.

За прогнозом ЄБРР, обсяг ВВП у 2009 р. скоротиться на 5% через зниження ділової активності та економічного спаду у розвинутих країнах.

За оцінкою ООН, Україна найбільше постраждала від світової кризи через зниження світових цін на метали, погіршення інвестиційного клімату, зменшення споживання. У 2009 р. прогнозується зменшення ВВП до 2,1%, зростання безробіття - до 6,4%. Інфляція збережеться на рівні 2008 р.

Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України

Відновлення економіки Україні залежить від того, як виходитиме з кризи світова економіка та основні партнери України з економічного співробітництва. Для подолання негативних тенденцій в економіці України вважаємо за доцільне здійснити наступні заходи:

 1. КМУ, НБУ, Держстандарту України, Держмитслужбі України з метою ліквідації від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами ввести погоджену із СОТ систему квот на імпорт товарів, аналоги яких виробляються в Україні, використовувати нетарифні та фітосанітарні обмеження до неякісного імпорту.

 2. КМУ, Мінекономіки України, Мінпромполітики України розробити та реалізувати Національну програму підвищення конкурентоспроможності, спрямовану на розвиток науки, освіти, сучасної інфраструктури, здійснення відповідних структурних та інституційних перетворень.

 3. КМУ, Мінекономіки України, МЗС України здійснити аналіз ефективності функціонування міжурядових комісій з торговельно-економічної діяльності України з метою пошуку додаткових можливостей для зміцнення науково-технологічного, економічного, енергетичного співробітництва з країнами світу, зокрема, шляхом нарощування обсягів експорту, збільшення представництва українських та спільних підприємств за кордоном.

 4. НБУ розробити заходи для стимулювання розвитку внутрішнього ринку капіталів з метою підвищення попиту на гривню; здійснювати диверсифікацію валютного наповнення банківських активів; удосконалювати інструменти страхування валютних ризиків та валютного контролю з метою запобігання спекулятивним валютним атакам; здійснювати моніторинг розрахунків комерційних банків за зовнішніми запозиченнями; запроваджувати додаткові заходи нагляду за комерційними банками, що отримали рефінансування з метою унеможливлення потрапляння цих коштів на валютний ринок.

 5. НБУ стимулювати розвиток інформаційної інфраструктури українських банків шляхом запровадження сучасних технологій і програмних продуктів, які відповідатимуть міжнародним стандартам; активізувати процес консолідації українських банків, підвищити розмір мінімального статутного капіталу і проводити жорстку політику регулювання економічних нормативів діяльності комерційних банків.

 6. НБУ розглянути питання про зменшення облікової ставки та запровадження заходів щодо мінімізації або зменшення ставок у реальному секторі економіки як по кредитуванню, так і по залученню коштів.

 7. КМУ, Мінфіну України ініціювати прийняття Закону України „Про державний борг України", а також удосконалювати процедуру визначення ліміту зовнішнього боргу на поточний рік шляхом введення додаткових індикаторів боргового навантаження (зобов'язання державних підприємств та органів місцевого самоврядування, річні платежі за державним боргом на наступний рік).

 8. Мінекономіки України, Мінфіну України, ДКЦПФРУ розробити та впровадити показники безпеки функціонування фондового ринку, проводити їх моніторинг та періодичне оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційних веб-серверах.

 9. КМУ, ДКЦПФРУ доопрацювати та забезпечити прийняття Законів України „Про похідні (деривативи)", „Про систему рейтингування", "Про внесення змін до деяких законів України" у частині зосередження укладення договорів з цінними паперами на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо запровадження відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів).

 10. КМУ, Мінфіну України, Держкомпідприємництва України прийняти новий Податковий кодекс, скоротити і спростити режим видачі ліцензій і дозволів, включаючи дозволи на будівництво.

 11. Мінекономіки України, Мінфіну України, АКУ, НБУ, Лізі страхових організацій, Держінвестицій України створити національну систему страхування інвестиційних ризиків при реалізації довгострокових проектів.

 12. Мінфіну України, Мінекономіки України, Мінтрансзв'язку України, Мінпалива та енергетики України, Мінпромполітики України розробити програму щодо підвищення активізації іноземного інвестування телекомунікаційної, транспортної та енергетичної інфраструктури в рамках підготовки до Євро-2012.

 13. АМУ, ФДМУ, ДКЦПФРУ, Мінекономіки України законодавчо закріпити процедури злиття та поглинання підприємств з метою залучення інвестицій, а також забезпечити належний рівень регулювання цих процесів з метою уникнення монополізації іноземними інвесторами провідних галузей української економіки.

 
читайте також:
10.01.2010 Структурні зрушення у світовій економіці та їх вплив на економічну безпеку України за підсумками ІІІ кв. 2009 р.
30.11.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому півріччі 2008 року."
07.03.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у 2007 році."
01.02.2008 "Моніторинг геоекономічних змін та індикаторів економічної безпеки у першому кварталі 2008 року."
31.12.2007 "Моніторинг геоекономічних змін та стану економічної безпеки України за 9 міс. 2008 р."
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг