Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 СТРУКТУРИ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ:: національний та міжнародний аспекти


5.02.2001
О.С.Бодрук

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. Теоретичні засади загальної концепції національної безпеки України.

1.1. Національна безпека – історико-теоретичний контекст проблеми.

1.2. Категоріальний апарат теорії національної безпеки.

1.2.1. Факторивпливу на стан безпеки. Співвідношення категорій «виклик»-«загроза».

1.2.2. Об’єкти національної безпеки.

1.2.3. Суб’єкти безпеки.

1.3. Національна безпека як система взаємопов’язаних складових.

1.3.1. Внутрішній та зовнішній аспекти безпеки.

1.4. Системи забезпечення  безпеки (інституційний вимір).

1.4.1. Функції системи забезпечення безпеки.

1.4.2. Система забезпечення військової безпеки.

1.4.3. Міжнародні системи військової безпеки.

1.5. Внутрішні та зовнішні загрози національній безпеці у військово-політичній сфері.

1.6. Національні інтереси – базова категорія концепції національної безпеки.

1.6.1. Природа та види національних інтересів.

1.6.2. Національні інтереси України.

1.7. Аналіз існуючих і можливих загроз національній безпеці України у військово-політичній сфері.

Джерела.

2. Геополітичні зміни сучасної системи міжнародної безпеки

2.1. Характер системи міжнародних відносин.

2.2. Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки.

2.3. Аналіз впливу міжнародних організацій та режимів на стан і перспективи розвитку простору безпеки.

2.3.1. Організація Об’єднаних Націй.

2.3.2. Європейський Союз.

2.3.3. Західноєвропейський Союз.

2.3.4. Рада Європи.

2.3.5. Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

2.3.6. Північноатлантичний союз.

2.3.7. Договір про колективну безпеку.

2.4. Режими безпеки.

2.5. Рольова функція держави в системі міжнародних відносин.

2.6. Військово-політичні аспекти безпеки транспортних коридорів.

Джерела.

3. Україна в регіональних та глобальних системах безпеки

3.1. Участь України в роботі ООН, співпраця з Радою Європи, ОБСЄ, ЄС-ЗЄС, НАТО.

3.1.1. Україна – ООН.

3.1.2. Україна – Рада Європи.

3.1.3. Україна – ОБСЄ.

3.1.4. Україна – ЄС-ЗЄС.

3.1.5. Україна – НАТО.

3.2. Регіональна складова глобальної системи безпеки.

3.2.1. Країни Балтії: досвід інтеграції у європейські та євроатлантичні структури.

3.3. Двосторонній рівень міжнародних стосунків у контексті формування регіональних та глобальних систем безпеки.

3.3.1. Стратегія України в стосунках з РФ.

3.3.2. Україна – США.

3.3.3. Україна – Польща.

Джерела.

4. Розбудова Збройних сил України – проблеми та перспективи розвитку.

4.1. Досвід країн Центральної та Східної Європи у проведенні військової реформи.

4.1.1. Головні напрями військової політики у країнах Центральної та Східної Європи.

4.2. Порівняльний аналіз військової реформи в Україні та Російській Федерації.

4.2.1. Концептуальні підходи України та Росії до забезпечення національної безпеки.

4.2.2. Структурна перебудова Збройних сил.

4.3. Демократичний контроль над збройними силами.

4.3.1. Досвід країн Центрольної та Східної Європи у встановленні демократичного контролю над силовими структурами.

4.3.2. Підходи РФ до проблеми цивільного контролю над ЗС.

4.3.3. Стан та перспективи становлення цивільного контролю в Україні.

Джерела.

ВИСНОВКИ
читайте також:
16.12.2009 УКРАЇНА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
05.04.2009 УКРАЇНА–НАТО: СУЧАСНИЙ СТАН ВІДНОСИН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
25.10.2008 "Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку"
25.10.2008 "Україна і Росія в історичній ретроспективі"
22.07.2008 (колективна монографія) УКРАЇНА ТА РОСІЯ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг