Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 "Реформування сектору безпеки України: отриманий досвід"


17.05.2006

скачати


читайте також:
27.08.2008 "Біла книга 2007: Служба безпеки та розвідувальні органи України"
13.06.2007 "Проблеми та перспективи розвитку економічного співробітництва в рамках ГУАМ."
26.05.2007 "ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ ЄС ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ."
20.02.2006 ОБЛИЧЧЯ ВЛАДИ: російська політична еліта кінця XX ст. (1998-2000 р.)
26.04.2004 "РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ"
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг