Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Конференція «Україна в європейській та євразійській міграційних системах»


22.03.2009

23 березня 2009 р. Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з Регіональним представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі провів конференцію на тему „Україна в європейській та євразійській міграційних системах" у м. Харків.

У заході брали участь фахівці-науковці, які працюють у сфері вивчення міграційних процесів, представники профільних органів виконавчої влади, профспілкових та громадських організацій. Основний акцент було зроблено на перспективах розвитку міграційних процесів в Україні в умовах фінансово-економічної кризи, регіональному аспекті проблеми.

 

Конференцію відкрили завідувач відділу Національного інституту проблем міжнародної безпеки Олена Малиновська та представник Регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Тарас Михальнюк.

 

На першій сесії «Нові міграційні тенденції в Україні в умовах кризи: особливості на Сході держави» соціально-економічна ситуація в східних регіонах держави та її вплив на формування міграційних потоків; співпраця з Російською Федерацією та країнами ЄС у міграційні сфері. З доповідями виступили:

- Валерій Кузьменко, державний експерт НІПМБ,

- Георгій Гігаурі, радник з проектів представництва Міжнародної організації з міграції в Україні,

  • Олена Малиновська, завідувач відділу НІПМБ,

  • Жанна Зайончковська, директор Центру міграційних досліджень Інституту народногосподарського прогнозування РАН,

  • Зденек Белоножник, експерт Програми Міжнародного центру розвитку міграційної політики,

  • Наталія Заяць, начальник управління міграційної служби в Харківській області,

  • та ін.

Доповідачі відзначили, що світова фінансова криза негативно вплинула (і продовжує впливати) на національні ринки праці, і, відповідно, матиме серйозні наслідки для трудової міграції, у т.ч. в Україні. Вони наголошували, що вже сьогодні уповноважені органи виконавчої влади України повинні виробити превентивні заходи щодо оптимізації українського ринку праці, захисту працівників- мігрантів, врегулювання міграційних потоків відповідно до нових реалій.

Упродовж другої сесії - «Трудова міграція та її соціально-економічні наслідки на Сході України» - особливу увагу було приділено таким важливим питанням, як вплив трудової міграції на ринок праці, у тому числі у Східних регіонах України; можливе повернення трудових мігрантів, які втратили роботу за кордоном, та їх працевлаштування на батьківщині; ймовірна зміна структури українців, які виїжджають на заробітки, на користь більш кваліфікованих та молодих; основні задачі влади, неурядових організацій та соціальних партнерів щодо регулювання трудової міграції; оптимізація співробітництва прикордонних областей у сфері спільного використання трудових ресурсів.

По цих проблемах виступили:

- Олексій Кірюхін, заступник голови виконкому Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, України та Російської Федерації,

- Олексій Позняк, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень,

- Сергій Олійник, голова Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її межами,

- Алла Благая, начальник кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ,

- Софія Литвин, експерт з питань трудової міграції,

- Тетяна Лебеда, державний експерт НІПМБ,

- Любов Яценко, державний експерт НІПМБ.

 

Третя сесія «Імміграція іноземців: проблеми Східного прикордоння» була присвячена аналізу імміграційних процесів в Україну, зокрема - у її Східні регіони; окремо розглядалися проблеми надання допомоги біженцям та запобігання нелегальній міграції. Доповідачами на ній були:

- Юрій Чумак, помічник Міністра внутрішніх справ України з прав людини по Харківській області,

  • Сергій Берестовський, заступник начальника штабу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України,

  • Тетяна Анісімова, заступник директора Донецького фонду соціального захисту та милосердя,

  • Микола Гоманюк, доцент Херсонського національного технічного університету та ін.

Доповідачі акцентували увагу на необхідності протидії проявам расизму і ксенофобії по відношенню до іммігрантів іншої раси, віросповідання, менталітету з боку громадян України та прискорення їх соціальної адаптації в українське суспільство. Аналізувалися масштаби та особливості нелегальної міграції та конкретні напрями скорочення її обсягів, проблеми біженців в Україні та шляхи їх вирішення тощо.

 

Підводячи підсумки обговорення учасники конференції констатували високу актуальність порушених на конференції проблем та відзначили її високий науковий рівень та результативність.

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою за підтримки Регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

 
читайте також:
18.12.2009 Круглий стіл “Світовий досвід консолідації суспільства і зміцнення національної безпеки”
16.12.2009 Круглий стіл «Інформаційна прозорість та експертна підтримка прийняття державних рішень»
11.12.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
10.12.2009 Міжнародна конференція з питань реформування системи управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій
04.12.2009 Круглий стіл “Майбутнє безпеки – інформаційні інновації (суспільство, наука та бізнес)”
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг