Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Щорічне засідання Робочої групи з проблем регіональної стабільності у розширеному Чорноморському просторі Консорціуму в рамках програми “Партнерство заради миру”


11.11.2008

12-13 листопада 2008 року відбулось щорічне засідання Робочої групи з проблем регіональної стабільності у розширеному Чорноморському просторі Консорціуму в рамках програми “Партнерство заради миру”. Захід було організовано Робочою групою з проблем регіональної стабільності у розширеному Чорноморському просторі, Національним інститутом проблем міжнародної безпеки і оборони України та Національною академією оборони України. Серед ключових завдань заходу можна виокремити такі: обговорення проблем безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні після серпневих подій в Грузії, аналіз результатів діяльності Робочої групи за період 2007-2008 рр., затвердження програми другого семінару проекту “Мобільні контактні групи” та формулювання перспектив проведення третього семінару.

Концепція створення Консорціуму була сформульована ще у вересні 2004 р. у Женеві та схвалена у Бухаресті 1 лютого 2006 р. на конференції, присвяченій співпраці у сфері безпеки у Чорноморському регіоні. Мета Консорціуму – оцінка ситуації в регіоні та визначення спільних потреб з метою підтримання безпеки, створення мережі експертів та розвиток спільних дослідницьких проектів.

В роботі засідання взяли участь представники академій оборони та інститутів дослідження проблем безпеки, які є членами Консорціуму, зокрема, Джон Беррі, координатор освітніх програм Національного університету оборони/Консорціуму ПЗМ (США), Гарі Букур-Марку, співробітник Центру досліджень НАТО (Румунія), Андреас Гілденбранд, командувач воєнно-морськими силами, викладач Коледжу проблем міжнародної безпеки, Центр ім. Дж. Маршалла, Жан Д’Андурен, співробітник сектору освіти і підготовки відділу політичних справ і політики безпеки Міжнародного штабу НАТО, Валерій Іванов, полковник, заступник начальника Коледжу оборони і персоналу Академії ім. Чаковського (Болгарія), Міхаїл Іонеску, директор Інституту оборони, політології і воєнної історії, Міністерство оборони Румунії, Хайк Котанджян, генерал-майор, радник Міністра оборони Вірменії, Вусала Мегдієва, в. о. директора Міжнародної школи НАТО в Азербайджані, Віорел Чіботару, директор Центру інформації та документації з проблем НАТО, Європейський інститут політології, Молдова, Константін Ціцішвілі, майор, голова Служби управління операціями Головного управління захисту стратегічних трубопроводів Міністерства внутрішніх справ Грузії, Карл-Ейнар Сталвант, заступник директора з питань дослідницької роботи Інституту безпеки і стратегій, Національний коледж оборони Швеції, Олександр Гончаренко, директор Центру міжнародної безпеки та стратегічних студій, Україна, представники НАОУ та НІПМБ РНБО України.

В перший день роботи групи звернула на себе увагу доповідь Денізи Дакар Сінгх, керівника департаменту НАТО євроатлантичної інфраструктури і логістики Міністерства закордонних справ Туреччини, яка серед існуючих механізмів співробітництва у Чорноморському регіоні (ОЧЕС, БЛЕКСІФОР, “Чорноморська гармонія” та ін.), розкрила зміст нової ініціативи в контексті започаткування процесу співпраці міністрів оборони країн Чорноморського регіону, сутність якого полягає у створенні форуму для розвитку добросусідських відносин, зміцнення можливостей регіональної оборони, формування клімату довіри серед країн регіону.

Доповідь представника Туреччини була присвячена політиці Туреччини на Кавказі, зокрема, цілям та механізмам реалізації турецької ініціативи – Кавказької платформи стабільності та співробітництва.

Девід Емеліфеонву, старший офіцер штабу, управління освіти та інновацій Королівського військового коледжу Канади /Академії оборони Канади до уваги учасників засідання представив базову програму для створення оборонних установ у рамках Плану дій щодо партнерства: розвиток співробітництва між Робочою групою з проблем регіональної стабільності у розширеному Чорноморському регіоні та Робочою групою з питань створення освітніх програм.

Роль ЄС та НАТО у розвиткові військової освіти та підготовки у країнах розширеного Чорноморського простору на прикладі конкретних проектів була розкрита у доповідях Горана Валквіста (Міжнародний військовий штаб НАТО) та Рікарда Скаласа (Коледж європейської безпеки та оборони, начальник відділу вивчення проблем безпеки Міністерства оборони Нідерландів).

Під час другого дня роботи підведено підсумки першого семінару проекту “Мобільні контактні групи” у м. Брасові, Румунія, та визначено перспективи проведення другого та третього семінарів. Наступний семінар буде проведено весною 2009 р., після саміту Альянсу, у м. Софія, Болгарія. Планувалось, що один з семінарів (2009) буде проведено в Україні і присвячено проблематиці кризового менеджменту, а відповідальність за організацію цього заходу буде покладено на Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України. Проте, Інституту довелось не лише відмовитись від організації заходу у зв’язку з припиненням діяльності згідно Указу Президента України №997/2008, але і вийти зі складу учасників Консорціуму, що ставить під загрозу повномасштабну реалізація цільового плану Україна – НАТО (цілі: 1.3.5. “Пріоритети науково-технічного та інноваційного розвитку” та 1.1.5.7. “Зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні”).

Підводячи підсумки, учасники ухвалили план семінарів на 2009-2010 роки та погодились на пропозиції представників Міжнародного штабу НАТО включити проведення семінарів до індивідуальних планів партнерства.
читайте також:
18.12.2009 Круглий стіл “Світовий досвід консолідації суспільства і зміцнення національної безпеки”
16.12.2009 Круглий стіл «Інформаційна прозорість та експертна підтримка прийняття державних рішень»
11.12.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
10.12.2009 Міжнародна конференція з питань реформування системи управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій
04.12.2009 Круглий стіл “Майбутнє безпеки – інформаційні інновації (суспільство, наука та бізнес)”
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг