Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Міжнародне експертне засідання з питань обговорення Національного кодексу розвідувальної етики


2.12.2009

2 грудня 2009 року у Національному інституті проблем міжнародної безпеки проведено міжнародне експертне засідання з питань обговорення Національного кодексу розвідувальної етики.

У засіданні взяли участь провідні експерти у сфері розвідки, народні депутати України, представники Апарату РНБО України, спеціальних служб, що опікуються питаннями розвідки, зокрема, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Міжнародної громадської організації "Об'єднання ветеранів розвідки України", а також представники НАТО й Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF) та ін.

На експертному засіданні обговорено два питання:

1. Кодекс розвідувальної етики в діяльності розвідувальних органів.

2. Питання імплементації Кодексу розвідувальної етики.

Відбулася цікава дискусія щодо доцільності розробки Національного кодексу розвідувальної етики (далі - Кодекс) та його імплементації. Детально обговорено окремі аспекти моралі та поведінки представника розвідки, міжнародна нормативно-правова база в цій сфері та проблемні питання імплементації етичних норм у практиці розвідувальної діяльності, моделі розвідувальної моралі й уроки, отримані від їх застосування.

Під час обговорення проекту Кодексу висловлено низку пропозицій стосовно того, що на кшталт Кодексу поведінки співробітників ЦРУ Кодекс повинен складатися щонайбільше з 10 пунктів, де базовими мають бути морально-етичні вимоги, які ґрунтуються на ціннісних орієнтаціях, ідеалах, світогляді представника розвідки і регламентують його взаємини із суспільством; назву Кодексу доцільно викласти в редакції "Етичний кодекс співробітників розвідувальних органів України.

При запровадженні Кодексу необхідно вирішити питання, пов'язані з підвищенням привабливості, формуванням позитивного іміджу розвідувальних органів і на вітчизняному, і на міжнародному рівнях.

Матеріали міжнародного експертного засідання планується видати окремою збіркою.

 

 

 

 
читайте також:
18.12.2009 Круглий стіл “Світовий досвід консолідації суспільства і зміцнення національної безпеки”
16.12.2009 Круглий стіл «Інформаційна прозорість та експертна підтримка прийняття державних рішень»
11.12.2009 Семінар "Програмне управління ресурсами в галузі безпеки"
10.12.2009 Міжнародна конференція з питань реформування системи управління сектором безпеки в умовах розгортання кризових ситуацій
04.12.2009 Круглий стіл “Майбутнє безпеки – інформаційні інновації (суспільство, наука та бізнес)”
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг