Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 "Основні політичні проекти в Україні та перспективи їх взаємодії"


19.10.2006
Олексій ШЕВЧЕНКО, доктор філософських наук

В статті на основні концепції А.Бад'ю аналізуються три основних політичних проекта в Україні - проект "консенсусної демократії" В.Ющенка, егалітарний проект Ю.Тимошенко та "термідоріанський проект" олігополії (зокрема ПР та В.Януковича). Виокремлюються кардинальні розбіжності між проектом "консенсусної демократії" та "термідоріанським проектом", які приховані за право-ліберальною фразеологією. Доводиться теза, що ці розбіжності обумовлюють неможливість укладення будь-якого політичного союзу та довгострокових домовленостей між цими політичними силами, в той час як наявність спільних цінностей ("національні інтереси", "національна ідентичність", "державний суверенітет") між НУ та БЮТ створюють можливість для діалогу та партнерських відносин.


скачати

Сторінка автора
Олексій ШЕВЧЕНКО


читайте також:
16.04.2008 "Так нам и НАТО. Украине в альянсе не место! Его уже почти заняла Россия"
12.02.2008 "Тегеранские зарисовки"
22.11.2007 "Тбіліська криза"
13.11.2007 "БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ В РУКАХ ТЕРОРИСТІВ? ЩОДО "ЗНИКНЕННЯ" ЧУМНИХ БАКТЕРІЙ З ОДНІЄЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ"
11.10.2007 "Тбилисский кризис"
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг