Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Соціальна сфера


Знайдено: 13

25.05.2006 "Миграция и миграционная полтина в Украине"Малиновская Елена

Миграция и миграционная полтина в Украине.

1. До независимости

Миграция населения всегда оказывала значительное влияние на формирование количественного состава, возрастной и национальной структуры населения Украины. Это влияние имело свои особенности, обусловленные географическим положением, политическим, экономическим, демографическим развитием Украины. Из-за отсутствия собственной государственности украинские земли на протяжении веков находились на положении окарин империй, их человеческие, как и природные ресурсы использовались в интересах метрополий. Не имея перспектив на родной земле, люди искали лучшей жизни за ее пределами.


24.09.2004 "СОЦІОГЕНЕТИЧНІ РИЗИКИ: МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЦИКЛІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ"Кузьменко В.П.

Характеризуючи загальні риси того чи іншого суспільства, до однієї з основних його ознак варто віднести саме рівень свободи його громадян. І, як зауважив наш видатний мислитель - філософ свободи Микола Бердяєв, свобода - це не тільки усвідомлена, але й переборена необхідність. Саме можливості її подолання визначають міру стиснення чи розслаблення "суспільної атмосфери". Визначені автором цикли 18-річних "стиснень" і 9-річних "розслаблень" з "патовими" 3-річними періодами боротьби за владу в соціально-політичних системах СРСР та країн СНД розглядаються в статті з врахуванням соціально-економічних циклів Миколи Кондратьєва, а також "соціального закону флуктуації тоталітиразму і свободи" його друга Питирима Сорокіна. Зроблені в статті й відповідні прогнози флуктації цих систем у перспективі найближчих 20 років.


скачати


12.02.2003 УКРАИНА: ОБРЕТЕНИЕ РОДИНЫ?Олена Малиновская

 1 2
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг