Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Глобальна та регіональна безпека


Знайдено: 27

13.09.2007 "Під знаком Путіна. Про те, що відбулося на Мюнхенській конференції з питань безпеки 2007 року" (Сайт “Євроатлантична Україна” (www.ea-ua.info) 15.10.2007 року)Сергій Терешко

Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Стаття висвітлює та аналізує хід традиційної Мюнхенської конференції з питань безпеки 2007 року, робиться аналіз виступів й заяв її провідних учасників, а також прогнозуються можливі тенденції, що отримали свій прояв на зазначеному заході. Зокрема, це стосується майбутніх змін у глобальній системі міжнародних відносин та трансформації зовнішньополітичних підходів провідних світових акторів. Головною темою даної статті, як власне і самої конференції, став виступ Президента РФ В.Путіна, що поставив перед світовою спільнотою ряд питань і пропозицій, які у свою чергу, дають можливість представити характер сучасних міжнародних відносин та їх основні новітні виклики для багатьох світових сил.


скачати


17.07.2007 Демократичний контроль над сектором безпеки в ЄвропіОлексій Полтораков

Демократичний контроль над сектором безпеки в Європі

Олексій Полтораков
к.політ.н.
Центр досліджень проблем громадянського суспільства,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України

Офіційно задекларований та поступово імплеменований стратегічний напрям євроатлантичної інтеграції України вимагає приділяти дедалі більшу вагу вивченню та опануванню “правил гри”, що існують в зоні відповідальності НАТО. Тому не випадково в науковій літературі постійно зростає кількість публікацій (від статей до монографій), присвячених системі північноатлантичної безпеки. Однак слід констатувати, що більшість з них носить або загальний геополітичний або вузько прикладний (воєнно-технічний тощо) характер. Такі ж питання як національні системи безпеки країн членів НАТО і ЄС, зазвичай привертають невелику увагу дослідників. Ті ж з них, хто зачіпає ці питання зазвичай обмежуються або проблемами цивільно-військових взаємин та структурними питаннями боротьби з тероризмом, або філософсько-політологічним питанням функціонування громадянського суспільства як такого тощо. Тому відчувається певна прогалина в сегменті, пов’язаному з національними системами контролю за тими структурами, які забезпечують національну безпеку країн Європи. Зважаючи на це, існує потреба розглянути це питання як в теоретичному, так і в практичному його вимірах, використавши для цього багатовіковий досвід краї Заходу, і перш за все членів НАТО і ЄС, який дедалі частіше підноситься як “взірцевий” для України.


13.06.2007 "Россия теряет друзей из-за энергетической жадности"Віктор Шиманський

Віктор Шиманський, провідний спеціаліст відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Стаття присвячена аналізу основних причин, напрямків, методів та цілей "нової енергетичної політики" Росії. В статті багато уваги приділено наслідкам здійснення такої політики Росії для самої Росії, в економічній, політичній та соціальній сферах. Дається оцінка дій Росії з боку її сусідів.


скачати


24.05.2007 "БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ТРЮКИ РОССИИ"Віктор Шиманський

Віктор Шиманський, провідний спеціаліст відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції.

Статья посвящена анализу международной политики России на Ближнем Востоке и в Азии. Рассматриваются основные интересы и цели России в этих регионах, подаются прогнозные оценки возможных действий России и некоторых других государств региона. Большое внимание уделено вопросу целей, направлению развития и будущему ШОС в контексте интересов России. Проведен анализ возможных интеграционных процессов между странами Ближнего Востока и Азии на основе их сотрудничества в рамках ШОС или в рамках подготовки по их вступлению в ШОС.


скачати


24.05.2007 "БАЛКАНИ: В ОЧІКУВАННІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОСОВО"Сергій Терешко

Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

У статті "Балкани: в очікуванні незалежності Косово", розглядається політико-безпекова ситуація в балканському регіоні загалом та у краї Косово зокрема як у внутрішньому, так і у зовнішньому вимірі. Дається характеристика та оцінка дій міжнародних суб'єктів, НАТО, ЄС, ООН, США та інших по врегулюванні косовської кризи та їх впливу на розвиток ситуації в регіоні. Стаття аналізує вплив та значення сучасної ситуації на Балканах на міжнародну та регіональну безпеку. Автором робиться прогнозування зазначених процесів.


скачати


24.05.2007 "Уроки прагматизму"Галина ЯВОРСЬКА

Галина ЯВОРСЬКА державний експерт відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

Події помаранчевої революції й результати президентських виборів в Україні, безумовно, вплинули на становище нашої країни на світовій політичній арені й на загальну розстановку сил у Європі й у світі. З одного боку - явне ускладнення та збільшення кількості чинників, які впливають на відносини України з ключовими для неї геополітичними гравцями - Європейським Союзом, Росією та США. З другого - зачеплені набагато ширші зв'язки, зокрема трансатлантичні відносини ЄС і США (в бік поліпшення), а також їхні відносини з Росією (в бік охолодження).


скачати


14.05.2007 "РИЗИКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЄВРОАТЛАНТИЧНОГО КУРСУ"ПАРАХОНСЬКИЙ Борис

Борис ПАРАХОНСЬКИЙ,                                                                                                        завідувач відділом Національного інституту

                                                                                                                                       проблем міжнародної безпеки при

                                                                                                                                       РНБО України, доктор філософських наук

Політична, економічна та військова ситуація у світі останнім часом набула якісно нових ознак і продовжує швидко змінюватися. Відбуваються фундаментальні зміни у сфері міжнародної безпеки, пов’язані з активізацією асиметричних загроз, особливо міжнародного тероризму. До загострення політичних, економічних, етнічних, релігійних та інших суперечностей додається нагромадження та неконтрольоване розповсюдження звичайних озброєнь та зброї масового знищення. Посилюється небезпека виникнення нових та реанімація застарілих збройних конфліктів, їх швидка ескалація та втягування до зазначених процесів суміжних держав. У цій ситуації Україна, яка перебуває на стику інтересів глобальних чинників впливу, стає більш вразливою з точки зору зовнішніх загроз.


скачати


30.04.2007 "Саміт США – ЄС: проблеми залишаються"Сергій Терешко

"Саміт США – ЄС: проблеми залишаються"
(Сайт “Євроатлантична Україна”, травень 2007)

Сергій Терешко, головний консультант відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

В статті аналізується щорічна зустріч на найвищому рівні лідерів США та ЄС, оцінюються її рішення. Головний висновок статті – збереження суттєвих розходжень між сторонами з широкого кола питань. Американсько-європейський саміт сконцентрував свою увагу переважно на економічних сферах співробітництво. В той самий час, від багатьох контроверсійних питань політичного, безпекового та екологічного характеру сторони свідомо дистанціювалися.


скачати


12.09.2006 Will the national railway pass into private hands?Oleksiy Poltorakov

Will the national railway pass into private hands?

Oleksiy Poltorakov

http://www.weekly.com.ua/?art=1158096604
Wed Sep 13, 2006 12:04 AM

The government of Ukraine refuses to finance the project on railway construction of the Izmail-Reni line. First Premier Mykola Azarov said that “the government will not allocate funds to undertake this project.” Being more specific, he firmly stated: “There won’t be any benefits. We have already abolished this decision.”


17.06.2006 Безпека та не розвовсюдження(Інформаційно-аналітичний журнал)

 1 2 3
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг