Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 Глобальна та регіональна безпека


Знайдено: 27

24.05.2006 "Кінець Імперії"Євген Жеребецький.

Євген Жеребецький. Державний експерт відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції.

Стаття присвячена дослідженню питань причин утворення, принципів існування та причин розпаду імперій у світовій історії на основі застосування теорії американського соціолога Рендала Коллінза на прикладі Радянського Союзу та Росії.


скачати


16.05.2006 Semper fi: be all that you can be!Oleksiy Poltorakov

Semper fi: be all that you can be!

Oleksiy Poltorakov

Kyiv Weekly
Wed May 17, 2006 1:59 AM
href='http://www.weekly.com.ua/?art=1147818059

The state program of the transition of the nation’s Armed Forces to a contract-based service anticipates that the Ukrainian army should become completely professional by the year 2010. Nowadays, the Ukrainian army has approximately 35,000 contract-based military personnel, the transition to which is controversial. On the one hand, a professional army is in high demand in our society. On the other hand, the government has so far been unable to define clearly what kind of army the country needs and provide the necessary resources for the difficult process of reform. Specialists in this area believe that the full transition to a professional army is a positive trend. The goal of the professional army is to make the Armed Forces totally different from the army in Soviet times.


14.05.2006 Money for nothing… but brothers in armsOleksiy Poltorakov

Money for nothing… but brothers in arms

Oleksiy Poltorakov

Kyiv Weekly
Mon May 15, 2006 12:54 PM
http://www.weekly.com.ua/?art=1147686954

On the threshold of the parliamentary elections Ukraine’s Minister of Defense Anatoliy Hrytsenko stated: “I believe that 2% of the gross domestic product is enough to finance the armed forces of Ukraine.” The budget expenses of the Armed Forces in 2006 were UAH 8.9 bn (around 1.4 bn euro), which was 1.74% of the GDP. In 2005 this figure only accounted for 1.36% of GDP.

In 2005, the land forces and the subdivisions of rapid response forces (RRF) within the program of training snipers and driving military vehicles were carried out 100%, parachute jumps were carried out 115% and the average flight time of aviation crews increased 2.3 times.


21.04.2006 "ПОЗАБЛОКОВИЙ СТАТУС: ПОЛІТИЧНИЙ ПРОДУКТ ДРУГОЇ СВІЖОСТІ"Галина ЯВОРСЬКА

Галина ЯВОРСЬКА, державний експерт відділу глобальної безпеки та європейської інтеграції

У статті розглянуто обмеження значення нейтралітету та позаблоковості в умовах сучасного світового порядку, проаналізовано участь нейтральних країн-членів ЄС у Спільній політиці безпеки та оборони, яка будується як доповнювальна щодо НАТО. Доведено, що в сучасних умовах нейтральний статус створює для країн-членів ЄС з нейтральним статусом додаткові моральні та юридичні проблеми, їх досвід не може розглядатися як зразок для України. Мета набуття членства в Альянсі є стимулом для проведення внутрішніх демократичних реформ, і, відповідно, важливим чинником реалізації євроінтеграційної стратегії України.


скачати


04.11.2005 SECURITY AND NONPROLIFERATION

(SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER
ON EXPORT AND IMPORT OF SPECIAL TECHNOLOGIES,
HARDWARE AND MATERIALS)


скачати


16.04.2005 Громадський контроль над “силовими” структурами в Україні: проблеми та перспективиОлексій Полтораков

Громадський контроль над “силовими” структурами в Україні: проблеми та перспективи

Олексій Полтораков, к.політ.н.

http://www.ntc.kiev.ua/txt/?t_id=92

У політико-правовому полі демократичної держави (або держави, яка прагне стати демократичною) активно діють, з одного боку, державні органи і державні діячі (посадовці), а з другого – незалежні громадські організації, що керуються власними цілями й намірами. Відносини державних і недержавних (громадських) структур зводяться за принципом взаємодії і противаг. Як результат такого складного сплетення інституцій та їхніх спільних дій народжується нова системна якість, досягається адекватний демократичним державам ступінь забезпечення національної безпеки в широкому розумінні її (від безпеки держави до безпеки індивіда). Одним з основних факторів, який містить потенційну загрозу національній безпеці, є можлива неконтрольованість органів державної влади або принаймні деяких з них. На особливу увагу заслуговує питання підконтрольності тих органів державної виконавчої влади, яких умовно називають “силовими”. Це зазвичай армія, міліція (поліція), прикордонні сили та спецслужби правоохоронної спрямованості. В окремих випадках до “силових” відносять також органи, відповідальні за збирання податків та фінансовий моніторинг. У нашому контексті “силовими” структурами є Збройні Сили, МВС (міліція), СБУ та, в окремих випадках, прикордонні війська. Всі вони разом становлять інституційний “кістяк” військової організації держави. Однак зважаючи на те, що до системи Військової організації держави належать також інші структурні елементи і механізми, наше дослідження обмежується лише аналізом проблем, пов'язаних з контролем за діяльністю зазначених “силових” структур (армії та правоохоронних органів) з боку громадянського суспільства, під яким ми розуміємо насамперед інституції “третього сектора” (NGO) та українську громадськість загалом.


01.03.2005 Az ukran eroszakszervezetek civil kontrolljaOleksiy Poltorakov

 1 2 3
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг