Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Конференції, Круглі столи


Знайдено: 25

24.03.2008 “Українська міграція до Європи та розв’язання по’язаних із нею регіональних проблем”

                                                    "Конференція 24-25 березня 2008 р., м. Тернопіль"

 У цих заходах брали участь фахівці-науковці, які працюють у сфері вивчення міграційних процесів, із Києва, Львова, Чернівців, Ужгорода, а також представники Тернопільської ОДА та Бережанської районної адміністрації, депутати місцевих Рад та активісти громадських організацій та бізнесу Тернопільської області.

На „круглому столі” у м.Бережани за широкої участі представників місцевої адміністрації, депутатів місцевої Ради, представників громадських організацій, підприємців та журналістів обговорювалися проблеми, пов?язані з трудовою міграцією населення району за кордон та в інші регіони України. Були окреслені основні соціально-економічні фактори, що спонукають людей до трудової міграції, проаналізовані наслідки міграції для сучасної ситуації та майбутнього розвитку району. Дискусія була спрямована на визначення основних напрямків діяльності органів місцевої влади з метою попередження подальшого поширення міграційних процесів та згладжування їх соціальних, трудоресурсних та інших наслідків.

20.12.2007 “Круглий стіл " Теорія та практика формування української національної ідеї"”

"21 грудня 2007 року, м. Київ"

 У роботі Круглого столу взяли участь Ростислав Павленко, керівник служби ситуативного аналізу Секретаріату Президента, директор Національного Інституту проблем міжнародної безпеки Олександр Власюк, голова української асоціації дослідників голодоморів України Левко Лук’яненко, директор Інституту філософії НАН України Мирослав Попович, завідувач відділу Інституту політичних досліджень ім. І.Ф.Кураса Микола Михальченко, директор Науководослідного Інституту Українознавства Петро Кононенко, співробітники Національного Інститут проблем міжнародної безпеки при Раді Національної безпеки та оборони України, провідні вітчизняні експерти в гуманітарній сфері та політичних науках.

29.10.2007 “Експертний Круглий стіл " Відкритість та прозорість української влади в умовах її реформування"”

"30 листопада 2007 року, м. Київ"

  30 листопада 2007 р. в Національному інституті проблем міжнародної безпеки (НІПМБ) при РНБОУ відбувся експертний Круглий стіл “Відкритість та прозорість української влади в умовах її реформування”. Робота експертів була організована у вигляді 4-годинного “мозкового штурму” впродовж двох сесій: “Актуальні проблеми інформаційної відкритості у відносинах української влади з мас-медіа” та “Міжнародні стандарти інформаційної прозорості: проблеми та перспективи їх впровадження в Україні” (модератори – доктор філософ. наук, професор. завідувач відділу НІПМБ Микола Ожеван та доктор філософ. наук, с.н.с, радник директора Олексій Шевченко).

21.10.2007 Міжнародна конференція: “Україна та Росія в політичному просторі «єдиної Європи»”

 


22 жовтня 2007 року, м. Київ


22 жовтня 2007 року Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України спільно з Регіональним представництвом Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі провів міжнародну конференцію на тему: “Україна та Росія в політичному просторі «єдиної Європи»”.

До участі у заході було запрошено представників органів державної влади, міністерств, наукових установ України та Російської Федерації, неурядових і міжнародних організацій, дипломатичних представництв.

На чотирьох сесійних засіданнях було розглянуто проблематику інституціоналізації багатосторонніх взаємин України та Росії на новому етапі становлення «єдиної Європи»; двосторонніх політичних відносин України та Росії у фокусі європейського співробітництва; відносин України та Росії в європейському форматі з акцентуванням на активізації нових суб’єктів українсько-російських відносин в новій соціальній реальності «єдиної Європи»; а також місця та ролі України та Росії в загальноєвропейському медіа-просторі.

 

26.07.2007 Круглий стіл” «Проблеми та механізми реалізації транзитного потенціалу України».

27 червня 2008 р., м. Київ"

 27 червня 2008 р. у Національному інституті проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України відбувся “круглий стіл” «Проблеми та механізми реалізації транзитного потенціалу України». У роботі конференції взяли участь представники міністерств, неурядових організацій та наукових установ країни.

Захід передбачав пошук перспективних напрямів співробітництва України з ЄС та країнами СНД, зокрема в галузі енерготранзитної та транспортно-комунікаційної політики, був спрямований на підготовку матеріалів та рекомендацій для відповідних відомств.

 1 2 3
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг