Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Політика


Знайдено: 34

11.05.2006 "Європейський вибір України: прагнення та реалії"О.А.Корнієвський

Європейський вибір України: прагнення та реалії

Звернення Президента України з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України закріплено ст.106 Конституції України. Щорічні послання глави держави до вищого законодавчого органу – Верховної Ради України, безумовно, дають можливість як політичній еліті суспільства, так і пересічним громадянам ознайомитися зі стратегічними пріоритетами розвитку країни на перспективу, отримати відповіді на хвилюючі питання сьогодення. У нинішньому році Президент України звернувся до Верховної Ради України з щорічним посланням про внутрішню і зовнішню ситуацію в країні у минулому, 2001 році, а також з Посланням про концептуальні основи стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки “Європейський вибір України”. На думку аналітиків та оглядачів ЗМІ, оприлюднений текст Послання помітно відрізняється від раніше отриманого народними депутатами та розміщеного в Інтернеті на web-сайте Президента України його варіанту, а саме: більший акцент зроблено на євроатлантичних інтеграційних планах України.

08.09.2005 "Терроризм — это глобальная борьба коммерческих брендов"Беседовал Дмитрий ЧЕПУР

"Украина и мир", №35(354), 9 сентября 2005

Слова «террор», «терроризм», «террорист» прочно вошли в лексикон современного человека. Вон уже и бабушки своих не в меру резвых и шкодливых внуков террористами обзывают, обсуждая, между делом, «так бен Ладен это или не бен Ладен Лондон взорвал?» Ежедневные террористические акты уже не ужасают никого — главное, не у нас. А существует ли хотя бы одно место на планете, где нет опасности теракта? Почему появляются террористы? Для чего взрывают себя в людных местах? Возможно ли окончание этой кровавой гонки, участники которой — все люди Земли? Ответы на эти вопросы корреспондент «УиМС» попытался найти у Анатолия ГУЦАЛА, заместителя директора Национального института проблем международной безопасности.

10.05.2005 "МАХОВИК "БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ"СЄВЄКІНА Ольга

 

МАХОВИК "БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ"

КОНСУЛЬТАТИВНА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ США-КОРДОН НА ШЛЯХУ КРИТИКИ "АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БОРОТЬБИ

Ольга СЄВЄКІНА

 

Після подій 11 вересня у Сполучених Штатах спостерігається тенденція кристалізації центру влади з боку американо-базованих ТНК та окреслення пріоритетної стратегічної лінії США, виходячи з власних економічних інтересів. Але водночас як усередині, так і за межами США спостерігається наростання конфліктного потенціалу щодо "боротьби з тероризмом" на чолі зі США. В останній час "команда" Дж.Буша робить усе можливе, щоб нейтралізувати конфліктний потенціал, створюючи різні "кордони" на шляху цієї критики. Одним з таких кордонів всередині країни й виступає нещодавно створена Консультативна система внутрішньої безпеки (Homeland Security Advisory system - HSAS).

14.04.2005 "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ"О.А.Корнієвський

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Співробітництво між Україною та Європейським Союзом.

Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною державної незалежності, невід’ємною складовою її дальшого розвитку; передбачає рух нашої держави до стандартів реальної демократії, інформаційно-відкритого суспільства, соціально орієнтованого ринкового господарства, базованого на принципах верховенства права й забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

16.02.2005 "США і парламентські вибори в Україні"О.А.Корнієвський

США і парламентські вибори в Україні

Візити високоповажних представників Адміністрації Дж.Буша до Києва у лютому 2002 року (заступника Держсекретаря США П.Добрянскі; делегації США на чолі з головою Національного демократичного інституту США (НДІ)[1], колишнім Держсекретарем США М.Олбрайт; помічника заступника Держсекретаря США С.Пайфера) підтверджує той факт, що у ставленні до нашої держави офіційний Вашингтон приділяє підвищену увагу розвитку внутріполітичних процесів в Україні, дотриманню нею загальновизнаних демократичних прав і свобод, має намір корегувати свою політику по відношенню до України з урахуванням цього фактору. Варто зазначити, що США офіційно заявили про те, що вони надають особливої ваги результатам парламентських виборів 2002 року, сподіваючись при цьому, що новообрана Верховна Рада України буде дотримуватися прозахідного курсу.

09.11.2004 "У КОНТЕКСТІ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ"РУКОМЕДА Роман

("Политика і час" - №1, 2004, с.56-64)

На нинішньому етапі розвитку Росія опинилась на черговому роздоріжжі, коли суспільно-політична система з опорою на державу стоїть перед вибором свого шляху. Один із них може повести до розпаду країни на менші утворення, кожне з яких матиме ознаки державності, але фактично перебуватиме під протекторатом і впливом потужної зовнішньої сили (американської, китайської, європейської тощо). Інший шлях приведе державу і суспільство до нової якості розвитку, більш досконалої, гармонійної, цілісної, творчої, що відкриє перспективи на майбутнє. Але, враховуючи ідеологічний вакуум, відчутний в Російській Федерації зокрема і на теренах колишнього СРСР взагалі, перспектива успішного розвитку досить примарна.

 

17.12.2003 "Україна перед вибором нової зовнішньополітичної парадигми"ГУЦАЛ Анатолій

   Анатолій ГУЦАЛ, перший заступник директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки

                                               Газета “День”, №230, четвер, 18 грудня 2003р.

Наступний рік буде переломним для зовнішньої політики України, вибору її цілей та пріоритетів. У коридорах влади з цього приводу розгорнулася жорстка боротьба, яка відбивається як на рішеннях, які приймаються, так і на оцінках експертної спільноти. У рамках дискусії пропонуємо читачам один із можливих поглядів на перспективи української зовнішньої політики.

Листопад в Україні пройшов під знаком особливої уваги вищих органів влади до питань зовнішньої політики. У Верховній Раді України відбулися слухання «Зовнішня політика як інструмент забезпечення національних інтересів: досягнення, реалії та перспективи», Президент видав Указ «Про заходи з підвищення ефективності зовнішньополітичної діяльності держави». Нові посольські призначення викликали неоднозначні оцінки у зовнішньополітичному бомонді. Все вказує на те, що в країні формуються нові підходи до зовнішньої політики, які вимагають широкої громадської дискусії.

02.12.2003 Польский вариант европейского выбора УкраиныАнатолий Гуцал, Людмила Чекаленко

Анатолий Гуцал, Людмила Чекаленко

Цивилизация выработала различные схемы и структуры социальных объединений. Формирование и развитие Европейского сообщества, становление Евросоюза - сложный, многоэтапный и многоуровневый процесс, участникам которого пришлось решать острые экономические, социальные  и политико-правовые проблемы, находить адекватные ответы на вызовы времени. В числе наиболее актуальных и таких, что требуют нетрадиционных решений, - реформа европейской социоэкономической модели и эффективная политика снятия напряжений в вопросах идентичности. Для их разрешения потребуется синтез двух глобальных явлений: традиции солидарного гражданского государства – этого наибольшего достижения двадцатого столетия и конкурентоспособности в формате глобализированной экономики как наибольшего вызова двадцатого столетия.

14.10.2003 "ВІЙНА В ІРАКУ ТА ЇЇ ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ"Жеребецький Євген

"Економічний часопис XXI", №11-12, 2003. С. 3-7

Нинішня війна в Іраку почалася й ведеться, поза сумнівом, із порушен­ням норм міжнародного публічного права, про що свідчить, зокрема, відсутність мандату ООН на ведення бойових дій.

Ще одна специфічна особливість цієї війни полягає в тім, що так звана антиіракська коаліція фактично є оказіональним військово-політичним утво­ренням, яке має не стільки військовий, скільки політико-пропагандистський характер. Основне мілітарне, фінансове й організаційне навантаження несуть, безумовно, США. Натомість усі інші союзники Вашингтона (за винятком, можливо, Великобританії) у цій війні дбають про власні політичні та еко­номічні інтереси, до яких антитерористична війна диктаторського режиму С. Хусейна має опосередковане відношення.

Нарешті, “американський” характер війни виявляється у відсутності у складі коаліції таких країн НАТО, як Франція і Німеччина. Кажучи простіше, в цьому випадку військова акція вперше здійснюється практично одноосібне, єдиною світовою наддержавою - США.

09.07.2003 ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НА РУБЕЖЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙРУКОМЕДА Роман

("Зеркало недели" - №25(450), 5-11 Июля 2003, с.5)

Расширение и реформирование

В условиях современного динамичного развития мировых процессов Европа занимает свое почетное место. Мир меняется, вместе с ним эволюционирует и Европейский Союз. Наступило время новых инициатив, нового формата отношений, новых ответов на вызовы эпохи.

 1 2 3 4
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг