Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Політика


Знайдено: 34

14.04.2003 "Кінець Імперії"Жеребецький Євген

Спроба практичного застосування теорії геополітичної динаміки Рендала Коллінза  (Журнал "Універсум", №1-2, 2003)

Матеріал, поданний у цій статті, не претендує на оригінальність. Метод, на підставі якого про­водиться  аналіз  сучасного  стану  Російської Федерації та її геополітичних перспектив, був сформу­льований більш ніж 20 років тому і верифікований у 1991 році. Нам залишилося взяти статистичні довідни­ки і переписати цифри. Ця стаття не претендує і на сенсаційність. Оскільки факти, викладені тут, і мож­ливі варіанти розвитку, подій давно відомі вузькому ко­лу фахівців. Наша мета — оприлюднити цю інфор­мацію і зробити її доступною. Для того, щоб “народ по­чав мислити геополітично. А політики — геополітично діяти”1.

29.01.2003 "Что Год России нам готовит?"ПАНАСЕНКО Александр

Что Год России нам готовит?

или Идеальным соседом считается тот, который шумит с тобою в одно время

Александр ПАНАСЕНКО,

еженедельник „2000”№ 3-4 (156) 24-30.01.2003

 

Конец января в нашей стране ознаменуется мероприятиями, официально открывающими Год России в Украине. Событие это для кого-то формальное, для кого-то - индифферентное, для кого-то — знаковое, для кого-то — имеющее ярко выраженную негативную окраску. А еще кто-то может задаться недоуменным вопросом: “А зачем нам целый год смотрин — что мы, о России ничего не слышали, что ли?”

06.10.2002 "У СВІТЛІ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ"РУКОМЕДА Роман

У СВІТЛІ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ   Журнал “Політика і Час”, №7, 2002

Євразійська доктрина, яка породила євразійську ідеологію, євразійське світобачення, не відійшла у минуле, а знаходить прихильників і послідовників у наш час. Євразійство є певною методологією, системою уявлень, знань стосовно об'єктивної реальності. Час довів, що, незважаючи на надскладні історичні обставини, євразійський дух, євразійська течія і, певною мірою, євразійський світогляд дожили до нашого часу і змогли зберегти свій світоглядний стрижень. Більше того, євразійська концепція нині стала популярною темою серед політичних кіл не лише Російської Федерації, а й країн Центральної Азії.

06.10.2002 "Кордон і європейська інтеграція України"Гуцал Анатолій

Анатолій Гуцал,

Перший заступник директора Національного
інституту проблем міжнародної безпеки

Кордон і європейська інтеграція України

Виступ на Міжнародному круглому столі експертів
“Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони, чи нові імпульси співпраці”,
(Ужгород, 7 – 9 листопада 2002 р.)

 

Що таке державний кордон і що таке кордон міжнародного об’єднання, зокрема такого, як Європейський Союз ? – питання на часі актуальне. Але відповідь на нього навряд чи сьогодні може бути однозначною. Роль кордону, а насамперед його сприйняття у національній свідомості, а тим паче на рівні євросоюзної суспільної думки, залежить від багатьох чинників, зокрема особливостей суспільного і пріоритетів міжнародного розвитку.

На різних історичних етапах кордон означав і сферу поширення впливу держави, і межу, яка відокремлювала її від чогось "інакшого", і рубіж, за яким був ворог або недоброзичливець тощо. Водночас він слугував і зоною, через яку здійснювались торговельні відносини і людські контакти.

02.06.2002 "IN THE LIGHT OF EURASIAN DOCTRINE"Roman Rukomeda

Eurasianism may become the reigning idea on the territory of the RF

“Politics and the Times”. #3, 2002

Eurasian doctrine that has given birth to Eurasian ideology and philosophy failed to pass to its eternal rest, and is still finding its adherents and followers. Eurasianism is a particular methodology, as well as a system of concepts and knowledge, related to the reality existing.

Time has demonstrated that in spite of the most complicated historical circumstances the Eurasian spirit, its trend and, to a certain extent, its outlook on life succeeded in living up to the present, preserving its worldview core.

13.05.2002 "Джордж Вокер Буш: ковбой у політиці"О.Чередниченко

ДЖОРДЖ ВОКЕР БУШ: КОВБОЙ У ПОЛІТИЦІ

Політико-психологічний портрет

РОДИНА БУШІВ     (журнал "Президент", №9, 2002 р.)

Сорок третій президент США Вокер Буш народився 6 липня 194б р. в Коннектикуті.

Буші за давньою традицією належать до американської еліти. Його батько, також Джордж Буш, на той час був студентом Єльського університету.

Друга світова війна порушила плин життя Буша-старшого, у вісімнадцятирічному віці він пішов добровольцем у зону бойових дій і став наймолодшим пілотом військово-морських сил США. Його було збито над Японією, але йому пощастило врятуватися. Він тричі нагороджений за хоробрість.

14.03.2002 "Політичні метафори і політичні сюжети. Замітки до діалогу Україна - Європейський Союз"Яворська Галина

ПОЛІТИЧНІ МЕТАФОРИ І ПОЛІТИЧНІ СЮЖЕТИ ЗАМІТКИ ДО ДІАЛОГУ УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Галина ЯВОРСЬКА    “Дзеркало тижня” № 9 (384) Субота, 8 - 15 Березня 2002 року

Дозволимо собі почати із банального твердження: діалог України з Європейським Союзом розгортається не дуже ефективно. Останнім часом він дедалі більше скидався на “діалог глухих”, як про це говорить відомий британський політичний аналітик Дж. Шерр. Але у даному випадку партнери не стільки не чують (або не хочуть чути) одне одного, скільки не завжди розуміють співрозмовника. У цій ситуації виникає необхідність пошуку спільної мови, яка набуває самостійного значення. Справді, коли комунікація точиться вільно – ніхто, як правило, не замислюється над значенням слів, але коли у спілкуванні з’являються перешкоди, доречно запитати, чи розуміють одна одну обидві сторони діалогу, чи користуються вони спільними поняттями і чи не виходить так, що, вживаючи, на перший погляд, однакові слова, насправді говорять про різні речі.

14.03.2002 "Политические метафоры и политические сюжеты"Яворская Галина

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ. ЗАМЕТКИ К ДИАЛОГУ УКРАИНА — ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Галина ЯВОРСКАЯ   “Зеркало недели”  № 9 (384) Суббота, 8 - 15 Марта 2002 года

В последнее время диалог Украины с Европейским Союзом, по выражению известного британского аналитика Дж.Шерра, все больше напоминает “диалог глухих”. Но в данном случае партнеры не столько не слышат (или не хотят слышать) друг друга, сколько не всегда понимают собеседника. В этой ситуации необходимость поиска общего языка приобретает самостоятельное значение. Действительно, когда коммуникация идет свободно — никто, как правило, не задумывается над значениями слов, но когда в общении возникают преграды, самое время задаться вопросом, понимают ли друг друга обе стороны диалога, пользуются ли они общими понятиями и не получается ли так, что, употребляя на первый взгляд одни и те же слова, они говорят на самом деле о разных вещах.

07.11.2001 "Співдружність Незалежних Держав"Корнієвський О. А.

СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ:
історія 10-річної діяльності

Корнієвський О. А. “Політичний календар”. – 2001. - №11

8 грудня 1991 року у Вискулях (Біловезька пуща), резиденції білоруського уряду, вищі керівники Республіки Білорусь, Російської Федерації та України підписали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

21 грудня 1991 року в Алма-Аті глави одинадцяти незалежних пострадянських держав (крім прибалтійських держав і Грузії) підписали Протокол до цієї Угоди, в якому було зазначено, що Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменистан, Республіка Узбекистан та Україна на рівноправних засадах утворюють Співдружність Незалежних Держав. Учасники цієї зустрічі прийняли Алма-Атинську Декларацію, тим самим підтвердивши прихильність колишніх союзних республік до співробітництва у різних галузях зовнішньої та внутрішньої політики. У грудні 1993 року до СНД приєдналася Грузія.

04.10.2001 "Парламентські вибори в Польщі відбулись – формування уряду затягується"Олександр Корнієвський, Павло Грицак

Павло Грицак

Олександр Корнієвський

Парламентські вибори в Польщі відбулись – формування уряду затягується.

“Президентський вісник”, 5 жовтня 2001.-№40

Таких парламентських виборів у Польщі після 1989 року ще не було. Хоча усі партії активно боролися за якомога більшу кількість депутатських мандатів, кожен із суб’єктів цієї виборчої кампанії (окрім коаліції Союз лівиці демократичної – Унія праці) підсвідомо відчував, що найбільшу кількість депутатських місць отримають не вони. Крім того, за два дні до проведення вибрів польська газета “Річ посполита” надрукувала передвиборний прогноз, згідно з яким СЛД-УП повинна була набрати 48% голосів виборців і отримати в майбутньому складі Сейму 256 своїх представників. Однак,…не так сталося, як гадалося – лівиця перемогла, але не відомо ще чи така перемога не вийде коаліції-переможниці певним боком.

 1 2 3 4
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг