Рада національної безпеки і оборони України

Інститут утворено Указом Президента України від 16 березня 2001 року № 173 “Про Національний інститут проблем міжнародної безпеки”.

Інститут ліквідовано Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 471 “Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України”.

 

Політика


Знайдено: 34

28.09.2001 "ВЕК СТРАХА: ТОТАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ?"Анатолий ГУЦАЛ, Сергей НЕДБАЕВСКИЙ

Анатолий ГУЦАЛ,
Сергей НЕДБАЕВСКИЙ

ВЕК СТРАХА: ТОТАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ?

Зеркало недели № 38(362) 29 сентября 2001

Толчея журналистских изысканий, экспертных оценок, исторических аналогов и эмоционально накаленных политических заявлений сродни «белому ментальному шуму», который интенсивно глушит действительно актуальную информацию, прежде всего, о «застрельщиках» начавшейся кампании террора, их целях и реализуемом ими проекте будущего мироустройства. В сложившейся ситуации эти знания являются, пожалуй, ключевыми. Не зря НАТО в своем решении от 12 сентября особо отметило, что террористическое нападение на США будет рассматриваться как такое, что подпадает под действие статьи 5 Вашингтонского договора, если будет доказано, что оно «совершено из-за границы».

26.09.2001 "Українське Питання" В ПарєКорнієвський О. А.

“УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ” В ПАРЄ

Корнієвський О. А. “Політичний календар”. – 2001. - №9

27 вересня 2001 року на вересневій сесії Парламентській Асамблеї Ради Європи вкотре обговорювалося питання виконання Україною прийнятих нею зобов’язань перед Радою Європи. До чергового розгляду європейськими парламентарями цього питання українське дипломатичне відомство підготувало відповідну інформаційну довідку у формі таблиці:“Виконання зобов’язань Україною перед Радою Європи”

22.09.2001 "Польща після вересневих виборів 2001 року: запитання, на які потрібно шукати відповіді"Олександр Корнієвський, Павло Грицак

Олександр Корнієвський, Павло Грицак.

Польща після вересневих виборів 2001 року: запитання, на які потрібно шукати відповіді.

Президентський вісник”, 22 вересня 2001.-№38

Мине ще кільканадцять днів і польський політичний Олімп знову впевнено очолять ліві політичні сили - 23 вересня у Польщі відбудуться парламентські вибори. За даними польських опитувань, ця коаліція здобуде щонайменше 241 місце у нижній палаті польського парламенту – Сеймі. Така кількість депутатів забезпечить їй можливість самостійно сформувати уряд. Необхідна кількість голосів для того, щоб фракція мала змогу самостійно сформувати уряд становить 231 голос. Однак, скоріше за все, коаліція лівих партій СЛД-УП (Союз Лівиці демократичної – Унія Праці) здобуде до 275 місць у Сеймі.

17.04.2001 "Украина на геополитическом распутье"Борис Парахонский

Украина на геополитическом распутье

Борис ПАРАХОНСКИЙ    Аргументы и факты в Украине”. – 2001. - №51

На географической карте Европы Украина находится на юго-востоке континента. Однако ее политическая, цивилизационная идентификация - предмет многочисленных дискуссий отечественных и зарубежных исследователей. Украина нахо­дится в неоднородном геополитическом пространстве, что поз­воляет причислять ее к Центральной или к Юго-Восточной Ев­ропе, к Черноморскому или Восточноевропейскому регионам, к европейским или к евроазиатским государствам и так далее. В политическом измерении Украина находится в постсоветском пространстве, ее видят как одну из стран СНГ, но имея евро-интеграционные амбиции, Украина желает быть в числе стран Европейского Союза.

 1 2 3 4
Стратегічна панорама
Стратегічна Панорама   Національний інститут проблем міжнародної безпеки видає щоквартальний науково-аналітичний збірник "Стратегічна Панорама".

 

Спеціалізована Вчена Рада
Постановою президії ВАК від 12 березня 2008 р. № 14-08/3 в інституті створено спеціалізовану вчену раду Д26.723.01 із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей:

21.01.01 – Основи національної безпеки держави
(паспорт перелiк питань);

21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави;

21.03.02 – регіональна безпека держави;

21.03.03 – геополітика

21.04.01 – Eкономічна безпека держави
(паспорт перелiк питань);

Головою спецради призначено д.філос.н, професора М. А. Ожевана, ученим секретарем спецради - к.політ.н. Т. С. Стародуб.

Видання

Публікації

Моніторинг